Mechelen verbetert dienstverlening via digitaal burgerloket

16 Mei 2022

Mechelen verbetert dienstverlening via digitaal burgerloket

Stad Mechelen wil het regelen van burgerzaken voor alle burgers toegankelijker, sneller en eenvoudiger maken. Zo zouden administratieve zaken zoals het aanvragen van een identiteitskaart of rijbewijs ook online te regelen zijn. Dit kan dan volledig plaatsonafhankelijk en 24/7. Een verplaatsing naar het Huis van de Mechelaar is daardoor niet langer nodig, al blijft dit wel mogelijk. Het project loopt samen met 37 steden en gemeenten en gaat uit van de federale overheidsdiensten en de Vlaamse overheid.

Innovatieve digitale oplossingen

De stad diende een dossier in bij de Vlaamse overheid, die via het project Gemeente zonder Gemeentehuis steden en gemeenten wil ondersteunen die innovatieve digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening nog beter af te stemmen op de noden en verwachtingen van burgers en ondernemers. Nu werd het project Burgerloket goedgekeurd. Dit zet voluit in op de digitalisering van de dienstverlening van steden en gemeenten.

Vereenvoudigen

De Dijlestad is trekker van het verhaal waarin twintig steden en zeventien gemeenten meestappen. Ze ontvangt hiervoor een subsidiebedrag van 2.000.000 €. Het hele digitaliseringsproces kan nationaal een besparing van 155 miljoen euro opleveren.

"Het digitaliseren van het burgerloket is een logische stap om alle burgers snel, efficiënt en tijds- en plaatsonafhankelijk te faciliteren. Als stad zijn we continu bezig met onszelf te verbeteren voor onze inwoners. De lancering van Gemeente zonder Gemeentehuis sluit daar naadloos bij aan,” zegt Vicky Vanmarcke, schepen voor burgerzaken en dienstverlening. “Het nieuwe systeem zal de toegankelijkheid van onze stadsdiensten verbeteren. Veel zaken waarvoor je nu naar het Huis van de Mechelaar moest, zullen vlotter en eenvoudiger verlopen. Toch blijven we ook met onze Mbassadeurs werken aan de loketten. We weten dat zij voor heel veel mensen belangrijk zijn.”

Samen met de federale overheidsdiensten en de deelnemende steden en gemeenten wil Stad Mechelen bekijken hoe ze de administratieve processen maximaal kan vereenvoudigen.

Slimmere overheid

Gemeente zonder Gemeentehuis is een project dat valt onder Vlaamse Veerkracht, het relancebeleid van de Vlaamse Regering. Het wordt gefinancierd door de Europese Unie via NextGenerationEU. Vlaamse Veerkracht wil het economisch en maatschappelijk weefsel na COVID-19 herstellen, en de Vlaamse regering investeert daarvoor 4,3 miljard euro. Digitale transformatie is één van de zeven pijlers in dat relanceplan. De Vlaamse regering investeert meer specifiek via het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal in de digitale innovatie van haar dienstverlening en in een ‘slimmere’ overheid.

Het Burgerloket (deel van Gemeente zonder Gemeentehuis) zal 12 processen vereenvoudigen:

 1. Aanvraag identiteitskaart
 2. Aanvraag reispaspoort
 3. Aanvraag rijbewijs
 4. Aanvraag slachtvergunning
 5. Verkiezingen: oproepingsbrief, verlenen van volmacht, registratie niet-Belgische kiezer
 6. Geboorteaangifte
 7. Erkenning van een kind
 8. Registratie poliovaccinatie
 9. Huwelijksaangifte
 10. Aanvraag attest wettelijk samenwonen
 11. Registratie voorlopige bewindvoering
 12. Aanduiding gezworenen bij het Hof van Assisen

Via het online platform ‘Mijn burgerprofiel’ zal iedereen zijn burgerzaken vlot en eenvoudig kunnen opvolgen. Dat profiel slaat ook de brug tussen de Vlaamse agentschappen en de lokale overheden, zodat alle processen, data en documenten gemakkelijk te raadplegen zijn. Mijn Burgerprofiel geeft immers een overzicht van alle lopende dossiers bij Vlaamse, federale, provinciale en lokale overheden en is 24/7 beschikbaar. Streefdoel is een zo eenvoudig mogelijk proces uit te bouwen. Het project wordt in heel Vlaanderen uitgerold. Mogelijk kan dit voorbereidend werk in een later stadium dienen als basis voor de Waalse en Brusselse tegenhangers van Mijn Burgerprofiel.

Toegankelijkheid en efficiëntie

"Het project zal veel extra mogelijkheden bieden, maar het is belangrijk dat die bovenop de dienstverlening zal komen die nu al bestaat", zegt schepen van toegankelijkheid en slimme stad Rina Rabau Nkandu. "Mensen die minder digitaal zijn of minder toegang tot internet hebben vallen niet uit de boot. We voorzien voor hen opleiding en begeleiding, en onze loketten blijven uiteraard vlot fysiek toegankelijk."

Het is belangrijk om als stad te laten zien dat we op alle fronten van onze dienstverlening naar de burger maximaal willen inzetten, besluit Vanmarcke. “Digitaliseren en vereenvoudigen waar kan, tegelijkertijd begeleiding waar nodig. Dat zorgt ook voor onze eigen diensten voor een efficiëntie- en tijdswinst en administratieve vereenvoudiging. Hiermee zetten we een nieuwe stap richting een heel inclusieve en eigentijdse stad voor àlle burgers.”

Ook Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken is tevreden met de goedkeuring van het project: “Met het relanceproject gemeente zonder gemeentehuis geven we een boost aan de digitalisering van onze lokale besturen, verbeteren we de dienstverlening voor burgers en ondernemingen en zorgen we tegelijk ook voor een efficiëntere overheid. Het project “Burgerloket” is daar een uitstekend voorbeeld van. Maar liefst 37 lokale besturen slaan de handen in elkaar om hun werking te digitaliseren en hun dienstverlening te versterken. Tegelijk betekent is het jaarlijks goed voor een lastenverlaging van 155 miljoen. Een ongelooflijk succes dankzij lokale samenwerking en innovatie.”