Mechelen stimuleert gebruik Blue-bikes

20 Maart 2014

Mechelen stimuleert gebruik Blue-bikes

Een eigen fietsdeelsysteem is allicht nog niet voor morgen, maar Mechelen investeert wel in de : de Blue-bikes.next best thing

Het systeem van de Blue-bikes maakt een sterke opgang de laatste tijd. De instapdrempel is op zich al niet zo hoog aangezien het lidgeld maar 10€ per jaar bedraagt, maar ook de basishuurprijs is aan de lage kant. Voor 3€ kun je een hele dag over een fiets beschikken. Het systeem is vooral geschikt in combinatie met het openbaar vervoer. De meeste verhuurpunten liggen dan ook aan de treinstations. Voor mensen die net te ver van een station werken, wordt de trein door het systeem een valabel alternatief.

Ook aan het Mechelse hoofdstation is een verhuurlocatie gevestigd. De 28 beschikbare fietsen werden vorig jaar 1200 keer gebruikt. Mechelen is daarmee vijfde op de lijst van Vlaamse steden. Uit de algemene klantenbevraging blijkt dat 33% van de Blue-bike abonnees vaker de trein gebruikt. "We zijn zeer blij met dit aanzienlijke effect", zegt Deborah Anné van Blue-bike. "Bovendien geeft 40% van de klanten aan de auto minder te gebruiken. Dat is ook voor ons een zeer aangename verrassing."

 "Met de stad willen we dit gebruik nu nog verder stimuleren, zodat het systeem een logische keuze wordt voor de bezoekers en pendelaars naar Mechelen." Daartoe stapt Mechelen in het derdebetalersregeling voor het systeem. "De Vlaamse overheid betaalt 1€ per rit, als de stad dit ook doet. Door de investering betaalt de gebruiker dus 1€ ipv van 3 om een hele dag een Blue-bike te gebruiken." Het aanbod is geldig voor alle ontleningen aan het Mechelse verhuurpunt.

"Het stadspersoneel won dit jaar voor de 2e maal de Bike to Work Winter Trophy en de deelnemers daarvan hebben als prijs een gratis abonnement en 5 gratis ritten gekregen. Zij kunnen dus meteen genieten van 1€ per rit", vertelt De Bie nog.

De fietsers hebben de wind in de rug de afgelopen maanden in de Dijlestad. Zo zijn er de investeringen in fietspaden en -bruggen uit de begroting, maar ook bv. de fietsparkeerboot aan de Vismarkt. De realisatie van de fietsostrade naar Antwerpen komt zeer dicht bij en het transport via de fiets wordt versterkt door de Europese subsidies die de stad kreeg in het kader van het Cyclelogistics project.