Mechelen steunt de Filipijnen

15 November 2013

Mechelen steunt de Filipijnen

De stad Mechelen zal 2500 euro storten om de getroffen Filipijnen te helpen na de doortocht van de tyfoon Haiyan op 8 november. Die uiterst krachtige storm heeft inmiddels wellicht meer dan 10 000 slachtoffers op zijn geweten. Meer dan 11 miljoen Filipino's werden getroffen.  Haiyan 21-21

De bijzonder krachtige orkaan was een van de zwaarste ooit geregistreerd en door de impact van de ravage verlopen de hulpacties zeer moeizaam. Om hulp te kunnen bieden, werd op initiatief van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties (een samenwerking tussen Caritas International, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit en UNICEF) de campagne 'Haiyan 21-21' opgestart.

De noden van het gebied zijn bijzonder hoog. Het consortium wil de plaatselijke bevolking zo snel mogelijk voorzien van onderdak, zuiver water, gezondheidszorg, geneesmiddelen, latrines, hygiëne kits en gezondheids- en voedingsproducten. Daarnaast moeten ook zeker scholen, revalidatiecentra, veilige ruimten, onderdak, enz. voorzien worden. Om dit mogelijk te maken is vooral veel geld nodig. Niet alleen voor de aankoop en levering van noodhulp, voor het ruimen van puin of het versterken van de lokale hulpteams, maar ook om de mensen te helpen om hun lot terug in handen te krijgen.

Stad Mechelen schenkt € 2500

Stad Mechelen is sterk begaan met het lot van de miljoenen getroffen Filipino's en het college besliste dan ook om € 2500 noodhulp aan het consortium te schenken. "De omvang van de ramp is nauwelijks te bevatten. Geen enkel land zou dit zonder buitenlandse hulp het hoofd kunnen bieden," vertelt schepen voor Internationale Samenwerking Marina De Bie. Met de gift wil de stad dan ook niet alleen helpen, maar ook een signaal van betrokkenheid en solidariteit uitsturen. "Bovendien heeft het veranderende klimaat zeker een rol gespeeld bij de sterkte van de storm. Het is dan ook deels onze plicht om als westerse samenleving onze bijdrage te leveren," vult De Bie nog aan.

Door als stad een schenking te doen, hoopt het college nog meer Mechelaars aan te zetten dit voorbeeld te volgen. Giften kunnen gestort worden op de rekening van 'Haiyan 21-21' (BE 17 0000 0000 2121) of via de website www.1212.be. Giften vanaf € 40 geven recht op een fiscaal attest.