Mechelen: stad op fietsmaat

28 September 2018

Mechelen: stad op fietsmaat

De fiets moet hét bepalende vervoermiddel in onze stad worden. Mechelen heeft daar de ideale grootte voor. Om de switch te maken naar een meer duurzame mobiliteit, zetten we vooral in op het gebruik van de fiets.

 

Gelijk welke 'trekpleister' je wilt bezoeken, waar je ook woont in de buurt van de stad: je hoeft quasi nooit langer dan 15 min te fietsen. In vele gevallen ben je bovendien even snel als met de wagen: Mechelen is een stad op fietsmaat! Alleen weten we dat nog niet altijd.

De voorbije jaren is er heel wat gebeurt om het gebruik van de fiets te stimuleren en het is cruciaal in de komende legislatuur nog een versnelling hoger te schakelen.

 

Stimuli voor de fiets

1. Fietsondernemers

Om een fietsstad te worden is het belangrijk dat de fiets op alle manieren gestimuleerd wordt. Dat houdt ook in dat we voortrekkers op dat vlak extra in beeld brengen. 

Het stimuleren van fietskoeriers, wat leidde tot de oprichting van 'ECOkoeriers Mechelen', heeft er voor gezorgd dat de fietskoerier een vertrouwd zicht in de stad werden. Zeker in combinatie met de voortrekkers van het eerste uur: de mobiele fietsenmaker Fietsenpech en Soeper als soepleverancier met de fiets. Ondertussen heeft de stad ook specifieke subsidiereglementen om zowel algemene fietsleveringen als het leveren van maaltijden aan huis financieel te steunen.

In de slipstream hiervan zijn nog tal van initiatieven opgedoken. Via de folder 'Mechelen op de fiets' hebben we deze allemaal gebundeld voor de Mechelaar. De oprichting van het 'Fietsforum' als overlegorgaan voor de fietskoeriers, fietshandelaars en belangengroepen was dan weer belangrijk om de violen te stemmen en ons beleid te voeden met expertise.

 
2. Fietsdelen

Om meer mensen op de fiets te krijgen, moet het ook makkelijker zijn om aan een fiets te geraken. Zowel voor mensen die op verplaatsingen zijn (in combinatie met auto of openbaar vervoer) als voor mensen die geen eigen fiets hebben.

Om meer kinderen op de fiets te krijgen werd de 'Fietsotheek' opgericht: voor 40 euro / jaar heb je daar een fiets op maat voor je kind, onderhoud inbegrepen. Omdat het abonnement ook met de talentencheques betaald kan worden, wordt zo'n abonnement haalbaar voor élke Mechelaar.

Deelfietsen via BlueBike hadden we al voor deze legislatuur. Toch is hier ook het aanbod sterk versterkt: door een bijdrage van de stad kost een fiets slecht 1 euro / 24u en er kwamen 2 standplaatsen bij, nl. het Nekkerspoelstation en de Veemarkt. Mechelen was ook de eerste stad om een proefproject met de zogenaamde 'Free Float'-fietsen op te starten, in samenwerking met Mobit. Uit een onderzoek dat de stad liet uitvoeren was immers gebleken dat de schaal van de stad te beperkt is om een rendabel systeem zoals Villo in Brussel of Velo in Antwerpen uit te bouwen.
De proefperiode loopt nog tot het eind van dit jaar, maar ondertussen werd al een bestek uitgeschreven dat de aanwezigheid van dergelijke deelfietsen in onze stad de volgende jaar blijft verzekeren.

 
3. Synergie met parkenplan

Het parkenplan dat deze legislatuur werd uitgerold, heeft ook voordelen voor het fietsgebruik. Bij het ontpitten van binnengebieden hebben de aangrenzende buren telkens de kans om een achteringang te laten maken. Om extra veiligheid te creëren, is het pad dat naar deze achteringangen leidt trouwens ook steeds enkel toegankelijk voor de bewoners zelf.

In een aantal parken hebben we ondertussen bovendien ook een buurtfietsenstalling voorzien. Dit is een overdekte fietsenstalling die enkel door geïnteresseerde omwonenden gebruikt kan worden. In het Hovenierspark en het Pennepoelpark is er al een dergelijke stalling, in de Park Kalverenstraat komt er nog een bij.

 

4. Zichtbaarheid

Aan de fiets- en voetgangersbrug over de Dijle aan het Nekkerspoelstation staat sinds ruim een jaar een fietstelpaal. Iedereen kan er zien hoeveel fietsers er die dag en sinds het begin van het jaar gepasseerd zijn. Dit heeft een sensibiliserend effect doordat de hoeveelheid fietsers zichtbaar gemaakt wordt en regelmatige passanten de evolutie wat kunnen in de gaten houden. Daarnaast zijn dit ook belangrijke cijfergegevens voor de stad om het fietsbeleid mee af te toetsen (in combinatie met de Fietsbarometer van de provincie Antwerpen).

Sinds begin deze week werd ook de 2e fietspaal in gebruik genomen in de Brusselpoortstraat.

 

5. Infrastructuur

Om mensen echt te verleiden vaker de fiets te gebruiken, moet uiteraard ook aan de infrastructuur gewerkt worden. Daarom wordt bij elke heraanleg van een straat ook bekeken op welke manier het fietsen gepromoot kan worden. Fietspaden worden vernieuwd of er worden fietspaden voorzien waar er voorheen niet waren. Het Dijlepad van de Zandpoortvest naar het jaagpad langs de Dijle is misschien het bekendste voorbeeld: na lange tijd gesloten te zijn door de werken van Mechelen in Beweging, werd het recent - samen met de Binnendijle - terug open gesteld.

Ook het wegwerken van missing links zijn een belangrijk onderdeel: het doortrekken van de Vrouwvlietroute tot aan de Dijle was zo'n missing link. Eind oktober wordt gestart met de aanleg van een aantal missing links: op de Vrouwvlietroute zal het eerste stuk niet meer over de bedrijvenzone van de Maanstraat lopen en de oversteken van de Grote Nieuwedijkstraat, Ziekebeemden, Lierse- en Antwerpsesteenweg worden veiliger gemaakt. Daarnaast komen er ook nieuwe fietsverbindingen tussen de Brusselsesteenweg en Geerdegem-Schonenberg en tussen de  Geerdegem- en de Rietstraat.

Volgend jaar is het de bedoeling om werk te maken van het Tivolipad: dit fietspad moet fietsers vanop de Vesten via het Oud Oefenplein, over een nieuwe fiets- en voetgangersbrug tot in het Tivolipark brengen en zo verder doorsteken naar de ziekenhuissite en onder de R6 door naar Sint-Katelijne-Waver.

 

Bovenlokaal netwerk - Fietsostrades

In samenwerking met de provincie Antwerpen (en ook Vlaam-Brabant) werd de voorbij jaren ook hard gewerkt aan het bovenlokale fietsnetwerk. De F1 van Mechelen naar Antwerpen was de eerste realisatie op dat vlak, ondertussen is ook de voorbereiding bezig voor de verbinding tussen Zemst - Mechelen (F1 naar Brussel) en de fietsostrade richting Dendermonde.

In het kader van Mechelen in Beweging is neemt de stad de investeringen voor de fietsverbinding langs de tangent voor haar rekening (met o.a. de fietspuzzel boven de Leuvensesteenweg). Bovendien loopt ook een studie om te bekijken wat de optimale verbinding is tussen het tangentfietspad en de F1 naar Antwerpen.

In totaal werd deze legislatuur meer dan 12 km nieuw of vernieuwd fietspad gerealiseerd, nog een 20 km is in ontwerp of in uitvoering!

 

Fietsstraten

Drie fietsstraten telt Mechelen ondertussen, de Hoogstraat, de Stassartstraat en de Frans Halsvest. Alledrie hebben ze een gelijkaardig profiel: enkelrichtingstraten met een fietsstraat in de richting van de wagen en een fietspad in tegenrichting. Ook de bewoners van de Keldermansvest hebben zich recent uitgesproken voor de invoering van een fietsstraat. Het doortrekken van de fietsstraat in de Frans Halsvest zou zo een fietsboulevard creëren die als alternatief kan doen voor het onaangename fietspad langs de vesten. Het is onze ambitie om dit snel in te voeren in de nieuwe legislatuur.

In het programma van de stadslijst gaan we zelf een stap verder: we pleiten voor de invoering van een fietsstratenzone in de volledige binnenstad.

Waar moet volgens jou nog een fietsstraat komen?