Mechelen sluit zich aan bij lokaal energie- en klimaatpact

07 Juli 2021

Mechelen sluit zich aan bij lokaal energie- en klimaatpact

Mechelen sluit zich aan bij het lokaal energie- en klimaatpact van de Vlaamse regering. Dat keurde de gemeenteraad eind juni goed. Met de ondertekening engageert Mechelen zich om een aantal concrete doelstellingen na te streven op het vlak van vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. De Vlaamse regering van haar kant voorziet professionele ondersteuning en extra subsidiemogelijkheden. Met het lokaal energie- en klimaatpact wil de Vlaamse regering meer samenwerking creëren en extra middelen voorzien om te werken aan ambitieuze klimaatdoelstellingen. Burgemeester Alexander Vandersmissen legt uit: “Mechelen is al zeker een decennium een van de voortrekkers op het vlak van klimaat. Vanaf de ondertekening van het Burgemeestersconvenant in 2012 hebben we heel wat initiatieven genomen en voor tal van projecten samengewerkt met partners in binnen- en buitenland. Naast een goede samenwerking waarbij we van elkaar kunnen leren, zijn ook de bijkomende ondersteuning en subsidiemogelijkheden belangrijk om onze doelstellingen te halen.” Haalbaar Aan de ondertekening van het pact zijn enkele concrete engagementen verbonden voor de lokale besturen. De ondertekening en uitwerking van het Burgemeestersconvenant 2030 is daar één van, maar ook het verminderen van de uitstoot binnen de stadsorganisatie, het verledden van de openbare verlichting en het inzetten op hernieuwbare energie. Globaal zijn er streefdoelen opgenomen in vier werven die in lijn liggen met wat Mechelen nu al doet. “Het pact sluit zeer nauw aan bij het Mechelse klimaatbeleid”, vertelt Marina De Bie, schepen van milieu en klimaat, duurzaamheid en energie. “De ambitie om één boom te planten per Vlaming tegen 2030 stellen wij al voorop tegen 2024. Rond collectieve renovaties en hernieuwbare energie hebben we al een heel traject afgelegd en momenteel werken we een duurzaam wijkontwikkelingsplan uit voor de Vesten. De derde werf gaat vooral over duurzame mobiliteit en deelmobiliteit, deze legislatuur één van onze speerpunten binnen het beleid. De vierde werf tot slot gaat over water en droogte, waar veel aandacht naartoe gaat in ons hemelwaterplan en in het adaptatieluik van ons klimaatplan. De vele kleine en grote onthardingsprojecten zijn daar het bekendste voorbeeld van.” Toch ligt de lat nu nog net iets hoger en dat is ook goed, besluit schepen De Bie: “Onze ambities worden op elk van deze werven aangescherpt, maar ze zijn haalbaar voor Mechelen. Hoe concreter de doelstellingen zijn, hoe gemakkelijker steden en gemeenten ermee aan de slag kunnen, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen aanmoedigen om de doelen te behalen.” www.mechelenklimaatneutraal.be