Mechelen schenkt laptop aan 500 kwetsbare gezinnen

21 Oktober 2020

Mechelen schenkt laptop aan 500 kwetsbare gezinnen

Na het verhaal van de leenlaptops gaat Mechelen nu nog een stap verder in het wegwerken van drempels die gelijke onderwijskansen in de weg staan. Met een deel van de coronasubsidie die het Sociaal Huis deze zomer van de federale overheid kreeg, kocht Mechelen 500 laptops aan om te verdelen onder de meest kwetsbare leerlingen. Ondertussen kunnen 284 andere gezinnen dit schooljaar nog altijd rekenen op een leenlaptop. Het verhaal van de leenlaptops ontstond in volle coronacrisis met de invoering van het afstandsonderwijs. Kinderen zonder computer of laptop thuis dreigden een achterstand te ontwikkelen tegenover hun klasgenoten. Om ze de essentiële verbinding met de school te helpen behouden, werd in samenwerking met Deelbaar Mechelen een leenlaptopsysteem opgezet. Secundaire scholen, basisscholen, armoedeorganisaties, welzijns- en maatschappelijk werkers konden gezinnen aanmelden die nood hadden aan een laptop. Via de aanmelder of via ECOkoeriers werden de laptops tot bij de gezinnen gebracht. 500 geeflaptops Het Sociaal Huis van Mechelen kreeg van de federale overheid 910.000 euro om de financieel zwaarst getroffen inwoners door de coronacrisis te helpen. Een deel van dat budget wordt ook al ingezet voor de ondersteuning van zelfstandigen in de cultuursector.“Daarnaast beslisten we om 500 laptops aan te kopen en te schenken aan de gezinnen die daar het meeste nood aan hebben”, vult schepen van sociale zaken en armoedebestrijding Gabriella De Francesco aan. “Kansarme kinderen dreigen de grootste dupe te worden van de coronacrisis. Velen van hen beschikken thuis niet over een computer of laptop en lopen schoolachterstand op. De digitale kloof groeit zienderogen en dat laten we in een warme stad als Mechelen niet zomaar gebeuren.” “De scholen leveren sterk werk om de corona-impact voor alle leerlingen te beperken, maar het is absoluut niet evident. Via een nauwe samenwerking en regelmatig overleg, proberen we als stad zo goed mogelijk aanvullend te werken. Tijdens de zomervakantie deden we dit met het initiatief ‘Talent krijgt zomerkans’, dat gericht was op leerlingen die een duwtje in de rug konden gebruiken. De laptops gaan – na een sociaal onderzoek door het Sociaal Huis - dan ook in de eerste plaats naar leerlingen die hieraan deelnamen”, gaat schepen van onderwijs Marina De Bie verder. “Het gebruik van een laptop voor schoolwerk is in deze pandemie nog belangrijker dan ooit geworden. Door een laptops te voorzien in gezinnen waar er geen is, werken we aan gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen.” 284 leenlaptops Daarnaast beschikt de stad ondertussen over een arsenaal van 284 leenlaptops. Gezinnen die niet voldoen aan de voorwaarden om een laptop te krijgen, of grote gezinnen, komen in aanmerking om een laptop te lenen. Het leencontract loopt tot het einde van het schooljaar. Omdat de vraag naar laptops nog erg groot is en omdat er ook soms laptops defect of afgeschreven raken, mogen er nog steeds laptops gedoneerd worden.De samenwerking met Deelbaar Mechelen gaat ook dit schooljaar onverminderd verder. Deelbaar Mechelen staat in voor het bewaren en onderhouden van de laptops. Ook het programmeren en operationeel houden van de algemene hardware en bijhorende licenties (Windows, antivirusprogramma’s…) behoort tot hun takenpakket.Natuurlijk is enkel een toestel geven of uitlenen niet voldoende. De laptop moet ook gebruikt worden, wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. “Ter ondersteuning werd een hulplijn geopend waar leerlingen en ouders terechtkunnen met kleine en grote computervragen. Een ICT-Buddy zal hen digitaal of telefonisch bijstaan om de vragen en problemen op te lossen”, geeft Marina De Bie mee.Ook Telenet springt in de bres met een sociaal internetpakket om kwetsbare mensen meer kansen te bieden en aansluiting te geven. Een initiatief dat door de stad met open armen ontvangen wordt. “Tijdens de lockdown hebben we ervaren hoe kwetsbaar we zijn zonder digitale connectie. Een internetaansluiting is nodig om informatie te vinden, afstandsonderwijs te volgen, mee te zijn met het aanbod, kansen te krijgen op werk of een opleiding... Samenwerking is nodig om iedereen in Mechelen aan boord te houden”, besluit schepen Gabriella De Francesco.Mechelaars die vragen hebben hierover of een laptop willen schenken, kunnen terecht op [email protected]