Mechelen roept onthardingsteam in het leven

04 Mei 2021

Mechelen roept onthardingsteam in het leven

Naar analogie met het fiets- en voetpadenteam gaat in onze stad deze week ook een onthardingsteam aan de slag. Het doel is om met een beperkt team van drie mensen kleinschalige onthardingen uit te voeren op het openbaar domein. Een van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe klimaatplan en dan vooral van het luik adaptatie, is het herstellen van de sponswerking van de Mechelse bodem. Dit is noodzakelijk om zowel de langere periodes van droogte als het toenemende aantal intense regenbuien het hoofd te bieden. Om dit mogelijk te maken zijn tal van verschillende acties noodzakelijk: een andere aanpak van bronbemalingen, ruimte geven aan oppervlaktewater, regenwater hergebruiken en laten infiltreren, het extensief beheren van grasland of het vervangen van gazon door vaste beplanting en het ontharden van verharde oppervlaktes. Bij dat laatste springen enkele grondige onthardingen in het oog, zoals in de Struikheidestraat (foto) en binnenkort ook in de Spildorenlaan en de Muizenhoek. Bij de heraanleg van straten wordt vaak ook met gevoelig meer plantvakken gewerkt (met regenwaterinstroom). Maar ook de kleinere ingrepen zijn van groot belang: het ontharden van kleinere stukken beton of asfalt draagt bij tot het bereiken van de algemene doelstelling, maar heeft ook een positieve impact op de directe omgeving: het laat toe straten en pleinen te vergroenen en structurele verkeersingrepen te doen (bv. als wegversmalling). Sensibiliserend effect Om dit soort werken uit te voeren, start de stad nu met een specifieke onthardingsploeg van drie voltijdse medewerkers die zich specifiek met dit soort werken zullen bezighouden. Het initiatief startte op 3 mei als proefproject van zes maanden. Voor die periode wordt een materiaalkost van 10.000 euro voorzien. Schepen van klimaat en duurzaamheid Marina De Bie legt uit: “Naast het terugdringen van de klimaatopwarming, geven we ook steeds meer aandacht aan hoe we omgaan met die verandering. Via ontharding kunnen we het regenwater bufferen en beter vasthouden in de bodem. Zo verkoelen we onze stad en houden we het water vast voor periodes van droogte. Deze kleinere onthardingen kunnen overal in de wijken uitgevoerd worden, waardoor ze zichtbaar zijn voor elke Mechelaar. Zo hebben ze een sensibiliserend effect en kunnen ze aanzetten om ook in de eigen tuin aan ontharding te doen.” "Me mikken op een brede waaier aan onthardingen met deze ploeg: het maken van grotere geveltuinen, het creëren van extra boomvakken of het ontnemen van delen van een voetpad of rijbaan voor meer groen. Al deze onthardingen zijn plekjes die we kunnen inzetten om ons openbaar domein te vergroenen, extra bomen te planten en te werken aan meer biodiversiteit tot in het hart van de stad", vult schepen van openbare werken en natuur- en groenbeheer Patrick Princen aan. "Dit soort werken zijn ook ideaal om tijdelijke verkeersmaatregelen met paaltjes te verduurzamen: eens het nut van een wegversmalling of asverschuiving bewezen is, kan de ploeg de paaltjes vervangen door een boomvak. Zo wordt de aanpassing nog zichtbaarder, wordt de straat in kwestie mooier én werken we aan onze ambitie om tegen eind deze legislatuur een boom per Mechelaar te realiseren op Mechels grondgebied.” https://klimaatneutraal.mechelen.be/