Mechelen partnerstad van Mons2015

16 September 2015

Mechelen, partnerstad van de Culturele Hoofdstad van Europa. Mons 2015. Mons is, alle communautaire polemiek ten spijt,  dit jaar meer dan ooit een vuurtoren in het cultuurlandschap. Cultuur kent geen grenzen, cultuur verlegt grenzen en Mechelen steekt grenzen over. In het culturele voorjaar zocht onze stad met het programma Hollandse Maatjes toenadering tot onze Noorderburen. Nu zijn onze Zuiderburen aan de beurt. De cultuurbeleidscoördinator en enkele partners uit het Mechelse kunstenveld hebben een cultureel programma op de spreekwoordelijke sporen gezet tussen Mechelen Zuid en Mons Noord.

Tijdens 'Uit zonder Uitlaat' op 20 september staat een heuse kroegentocht geprogrammeerd. Zefiro Torna zal samen met het vocaal ensemble Viermaliks scrabreuze Franse Chansons, Italiaanse villanelles en Duitse drinkliederen uit het repertoire brengen van Lassus. De aardse renaissanceliederen van deze gevierde componist zullen zowel in Mechelen als Mons een sfeer van dronkenschap oproepen ? waarin ook liefde, lust en ontrouw bezongen worden. Spiritualiteit en drankliederen waren dan ook een cultureel glijmiddel in de totstandkoming van een nieuw mens- en wereldbeeld. Naast dit luchtige programma zal u ook, in het kader van het Festival van Vlaanderen, kunnen genieten van het Choeur de Chambre en Capella Mediterranea met de flamboyante Leonardo Garcia Alarcon.  Zij zullen een hemelse opvoering brengen in zowel de Katelijnekerk van Mechelen als haar franstalige zusterpand l'Eglise de Sainte Cathérine in Mons. In dit vrome kader zal ook onze Mechelse polyfone componist Philippus De Monte worden opgevoerd, tesamen met Lassus. Zo ontmoeten beide grootmeesterpolyfonisten elkaar in Mons en Mechelen ? iets wat het in de renaissance nooit gelukt is.

In Mons...

In Mechelen...

Tijdens de eerste vrijdag van ons bruisende stadsfestival Maanrock, ondertussen anderhalve week geleden, ging ook het beeldende kunstenfestival Contour van start, onze biënnale van het bewegend beeld. Deze editie staat in het teken van een andere belangrijke figuur uit de renaissance. De humanist Thomas More streek 500 jaar geleden neer in Mechelen en schreef zijn ophefmakende boek Utopia. Van woensdag 30 september tot 10 oktober is Mechelen te gast in het pand van de partnersteden met een video-installatie van de Contour Biënale.

Op stap naar Mons

Cultuur is niet alleen grenzen verleggen, cultuur is ook grenzen oversteken en ter plaatse verkennen. Daarom gaat Mechelen ook op stap naar Mons.

In samenwerking met de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard Jef Denyn vzw en de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn organiseert de stad Mechelen op zondag 4 oktober een beiaarduitwisseling met Mons. Drie Mechelse beiaardiers en drie beiaardiers uit Mons en Wallonië concerteren op het Belfort van Mons. Eerder al opende onze stadsbeiaardier Eddy Mariën het Belfort van Mons en speelde Audrey Dye de Bergense co-titularis van het Bergense belfort een concert tijdens Maanrock.

Op zaterdag 10 oktober rijdt, in samenwerking met vtbKultuur, een autobus richting Mons om er de Lassus Kroegentocht van Zefiro Torna en het koor Mezza Voce bij te wonen. In de voormiddag zal een bezoek gebracht worden aan het Mundaneum.