Mechelen pakt menstruatiearmoede en -schaamte aan

01 Oktober 2021

Mechelen pakt menstruatiearmoede en -schaamte aan

Het Mechels kansarmoedenetwerk (KAN) heeft in samenwerking met de stad een project opgericht rond menstruatiearmoede en -schaamte: de ‘Regels van het Spel’. Daarbij worden praatgroepen georganiseerd en gratis producten aangeboden. Het is een project voor alle Mechelaars, met extra aandacht voor de meest kwetsbaren. Armoede kent vele gedaanten, en in al haar facetten blijft menstruatiearmoede vaak ongekend of onderschat. Caritas Vlaanderen bracht het probleem zowat een jaar geleden onder de aandacht na een onderzoek bij menstruerende mensen tussen 12 en 25 jaar. Daarop schreef Stad Mechelen een open brief aan de bevoegde minister met de vraag om de BTW-tarieven te herzien. “Mechelen staat vooraan in de aanpak van kansarmoede en sociale uitsluiting. Het valt ethisch niet te verantwoorden dat een financiële drempel in de weg staat om te kunnen voldoen aan een basisrecht, maar ook de mentale impact is groot. Zo’n zaken zouden geen aanleiding tot stress en angst mogen zijn voor jonge vrouwen.”, verduidelijkt Gabriella De Francesco, schepen van armoedebestrijding en gelijke kansen. Corona bracht een extra uitdaging om initiatief te nemen en tegemoet te komen aan deze noden. Toch werd er een maatregel gevonden door het inzamelen van Mechelenbonnen. Mechelaars konden deze naar het Sociaal Huis brengen waarmee het KAN menstruatieproducten kon aankopen met extra steun vanuit de stad en gratis bedelen onder het doelpubliek. Zo’n 1000 jonge vrouwen kregen gratis maandverbanden en tampons ter beschikking dankzij deze actie. Voorgaande initiatieven vinden nu verder uitwerking in het project ‘Regels van het Spel’, getrokken door het Mechelse kansarmoedenetwerk (KAN) in samenwerking met de stad. Natasja Lories, KAN-voorzitter: “Menstruatiearmoede is een complexer probleem dan louter het financiële aspect. Niemand kiest voor menstruatie, echter is het biologisch proces cruciaal voor de voortplanting van de mensheid. In die zin moeten we als samenleving zorg dragen voor meisjes en vrouwen. Belangrijk daarbij is te weten dat menstruatiearmoede een dubbel taboe omvat, en dus een dubbele schaamte kent. Het gaat zowel om de schaamte over het menstrueren zelf, waardoor men hier weinig over zal praten, én de schaamte over het ontberen van geschikte producten om het bloed op te vangen. Vanuit het KAN willen we dat taboe structureel doorbreken.”Met de ‘Regels van het Spel’ worden praatgroepen ingericht rond menstruatiearmoede- en schaamte. Het is een project voor alle Mechelaars, met extra aandacht voor de meest kwetsbaren. Onder begeleiding van een professional gaan mensen in interactie met elkaar over reproductief welzijn. Naast het aanrijken van informatie op maat van de deelnemers wordt er ingezet op het uitwisselen en verwoorden van ervaringen en behoeftes. Eveneens worden er gratis menstruatieproducten aangeboden. “Wij zijn heel blij dat de stad met dit project erkenning geeft aan het probleem van menstruatiearmoede en een draagvlak creëert om het aan te pakken. Het is dan ook een grote meerwaarde dat we dit project kunnen uitwerken vanuit het KAN, wat de betrokkenheid van de Mechelse armoedeorganisaties weerspiegelt. We streven ernaar met dit project de problematiek en de noden van de doelgroep nog meer in kaart te brengen zodat we er in de toekomst gerichter op kunnen inspelen”, vertelt Lisa Verschueren van het wijkgezondheidscentrum Wel en Wee.