Mechelen pakt haatspraak en discriminerend gedrag aan

24 Februari 2021

Mechelen pakt haatspraak en discriminerend gedrag aan

Stad Mechelen start een intern traject rond omgaan met haatspraak en discriminerend gedrag. “Het is een delicaat onderwerp waarbij het publieke en het persoonlijke snel in elkaar over lopen”, zegt schepen Gabriella De Francesco. “We moeten medewerkers hierin horen, ondersteunen en versterken.” Het aantal scherpe reacties en hard taalgebruik op sociale media in Vlaanderen, België, Europa, wereldwijd neemt toe. Ook Stad Mechelen wordt geconfronteerd met haatspraak en discriminerende uitspraken. “Onze ambtenaren hebben een social media policy en reageren doorgaans heel snel op haatspraak, maar toch is het niet altijd eenvoudig om hier gepast, consequent en eenduidig op te reageren”, aldus schepen van diversiteit en gelijke kansen Gabriella De Francesco. “Het blijft balanceren op een dunne grens: waar eindigt vrije meningsuiting? Wanneer wordt een sociale norm overschreden en hoe reageren we hier dan best op? Mechelen staat bekend als stad waar samenleven in diversiteit vooropstaat. We have to walk the talk, ook op sociale media.” Traject Om de voorbeeldrol als lokaal bestuur waar te maken startte Stad Mechelen deze week een traject met haar personeelsleden die in de vuurlinie van de sociale media staan. Bedoeling van dit traject is dat de medewerkers van de stad gepast leren reageren waar het ontspoort en waar nodig een krachtig signaal geven. “Maar op zo’n manier dat we geen extra voeding geven aan de polarisatie”, zegt Gabriella De Francesco. “Dat is geen evidente opdracht. We willen in eerste instantie onze medewerkers hierin horen, ondersteunen én versterken.” Op 23 februari kwamen een 15-tal collega’s uit verschillende directies en beleidsmakers met uiteenlopende profielen voor de eerste keer samen. De problematiek van haatspraak en discriminerend gedrag werd geschetst binnen het wettelijk kader en er werden meteen ter toetsing cases besproken die in de grijze zone balanceren. “De stad informeert niet alleen, maar staat ook voor een maatschappelijke visie, voor kernwaarden. Tegelijkertijd is onze stad er voor iedereen en bedient dus de facto een heel pluralistisch landschap, ook wat meningen betreft”, legt Gabriella De Francesco uit. “We moeten onze mensen helpen in hoe ze in dit mijnenveld aan meningen kunnen reageren, een evenwicht kunnen vinden. Soms reageert men zelfs beter niet op opmerkingen die alleen maar willen opruien. In andere situaties is een klein verhelderend woord net heel waardevol om onduidelijkheid weg te nemen.” Kader Een groep ambtenaren werkt nu een flow en procedure, een handelingskader uit dat hun collega’s kunnen hanteren. De stad definieert ook de competenties die de organisatie hiervoor verder nodig heeft en welke partners hierin een organisatieversterkende rol kunnen opnemen.  “In Mechelen is geen plaats voor haatspraak, racisme of discriminatie”, besluit Gabriella De Francesco. “Als stad kiezen we steeds voor positieve en verbindende antwoorden op polarisatie, ongelijkheid en structurele vormen van racisme en discriminatie. Respectvol samenleven in diversiteit is een verantwoordelijkheid van iedereen. Er zijn echter grenzen aan wat kan en mag binnen een inclusieve stad. Deze grenzen willen we als organisatie scherp stellen.” https://www.mechelen.be/tegenracisme https://www.mechelen.be/tegenracisme/ik-zie-of-hoor-racisme https://www.mechelen.be/tegenracisme/racisme-melden