Mechelen ondertekent Europese burgemeestersconvenant

16 April 2012

Mechelen ondertekent Europese burgemeestersconvenant

Burgemeester Bart Somers en zijn collega, de kinderburgemeester van Mechelen Melanie De Laet, hebben samen het Burgemeestersconvenant ondertekend. Daarmee zijn ze namens de Stad Mechelen de verbintenis aangegaan om .20% CO2-reductie te behalen en mogelijk zelfs te overtreffen tegen 2020

Het Covenant of Mayors is een initiatief van de Europese Commissie en heeft dus een belangrijke Europese uitstraling. Het burgemeestersconvenant formuleert de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen op het hele grondgebied te reduceren. Eerder traden ook Brussel, Antwerpen, Gent en vier andere Vlaamse centrumsteden toe tot het Burgemeestersconvenant. Mechelen is de 7de Vlaamse stad die toetreedt. In heel Europa hebben al 3000 lokale besturen het convenant ondertekend.

Voor burgemeester Somers is de ondertekening meer dan een intentieverklaring. "Wij engageren ons hiermee uitdrukkelijk om het beoogde resultaat te behalen door de taakstellingen die Europa oplegt te aanvaarden. Wij zullen een actieplan voor duurzame energie indienen met concrete maatregelen die nodig zijn om de beoogde reductie van 20% CO2-emissie te bereiken. Ik denk daarbij aan de vergroening van de stedelijke mobiliteit, een verdere daling van het energieverbruik in stadsgebouwen en het investeren in groene energie", zegt Bart Somers.

Schepen van leefmilieu Marina De Bie ziet in de ondertekening een opstap naar concrete initiatieven. "Dit gaat dus verder dan de provinciale campagne Klimaatneutrale organisatie 2020. Een klimaatneutrale stad Mechelen tegen 2020 garandeert niet dat daarmee onze globale CO2-uitstoot met 20% zou verminderen. Dit convenant is wel een resultaatsverbintenis met dat oogmerk", zegt Marina De Bie.

Het Covenant of Mayors richt zich expliciet tot de lokale overheden, juist omdat deze zo dicht bij elke burger staan. "Wij moeten ervoor zorgen dat elke inwoner ook echt betrokken zal worden bij de energiedoelstellingen die we ons stellen", aldus nog De Bie. "Het is bovendien evident dat de ambitie pas een impact op het klimaat kan hebben als zoveel mogelijk besturen toetreden tot het convenant. Met deze ondertekening willen we een positief signaal geven aan andere lokale overheden om ook toe te treden en samen het verschil te maken", aldus nog burgemeester Somers.