Mechelen Mondiaal: Togo Debout en Plan België krijgen samen € 42000 subsidies voor ontwikkelingsprojecten rond kinderrechten in Togo

14 Oktober 2014

Mechelen Mondiaal: Togo Debout en Plan België krijgen samen € 42000 subsidies voor ontwikkelingsprojecten rond kinderrechten in Togo

De Mechelse organisatie Togo Debout en de lokale afdeling van Plan België krijgen samen 42 000 euro subsidies om te investeren in twee ontwikkelingsprojecten rond kinderrechten in het Zuiden. Het is de eerste keer dat het stadsbestuur ervoor kiest om zo'n groot deel van de middelen in te zetten voor één groot Zuidthema, vertaald in twee projecten. De toewijzing is meteen het startschot voor de grote sensibiliseringscam­pagne 'Mechelen Mondiaal', dat de komende twee jaar kinderrechten op de agenda wil zetten. De stad Mechelen en de GRO..M (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Mechelen) hebben beslist om 42 000 euro subsidiegeld te verdelen onder twee Mechelse projecten die werken rond kinderrechten in het Zuiden. Er werd gekozen voor initiatieven van twee organisaties: vzw Togo Debout en de Mechelse afdeling van Plan België. Met deze keuze worden volgende woorden uit het bestuursakkoord 2013-2018 concreet gemaakt:  

"Een lokaal beleid inzake internationale samenwerking vraagt voldoende focus. Daarnaast is er de uitdaging om Mechelse initiatieven voldoende zichtbaar te maken voor de Mechelaar. Om die reden kiezen de GRO..M en de gemeenteraad voortaan tweejaar­lijks één groot Zuidproject of een centraal thema waar een substantieel deel van de middelen voor wordt toegekend. Dit Zuidproject of thema krijgt veel aandacht in de stadscommunicatie en op belangrijke evenementen."

 

Het is de eerste keer dat de subsidiepot wordt geïnvesteerd in één groot Zuidthema, nl. kinderrechten, in plaats van het te versnipperen over meerdere ontwikkelingsprojecten en -organisaties. "Door te kiezen voor één thema en door een grote toelage aan een beperkt aantal projecten toe te kennen, kunnen we meer zichtbaarheid geven aan wat met het lokaal budget voor ontwikkelingssamenwerking gebeurt", vertelt schepen Marina De Bie, bevoegd voor Internationale samenwerking. "Het vernieuwende aan deze campagne is dat de subsidie gekoppeld is aan de sensibiliseringscampagne. Organisaties die wilden kans maken op de subsidies, moesten werken rond het vooraf gekozen thema en over dat thema bewustmakende activiteiten organiseren in Mechelen, dit en volgend jaar. Daardoor was de keuze voor een centraal thema een belangrijke stap die moest genomen worden", licht de schepen toe.

 

Gekozen projecten

Alle Mechelse ontwikkelingsorganisaties met kinderrechtenprojecten in het Zuiden konden een subsidieaanvraag indienen. In totaal werden vijf geldige aanvragen ontvangen. Elk dossier werd door een professionele subsidiecommissie beoordeeld op volgende inhoudelijke criteria:

 • de mate waarin het project werkt rond het thema kinderrechten;
 • de sensibiliserende activiteiten die de aanvrager zal opzetten rond kinderrechten in het kader van de campagne Mechelen Mondiaal;
 • de mate waarin structurele oplossingen worden geboden voor het ontwikkelingsprobleem;
 • en de evaluatiecriteria voor het project: wanneer is het project geslaagd en hoe zal het verder worden opgevolgd?

 

Volgende twee projecten en organisaties antwoordden het meest aan deze voorwaarden en ontvangen elk een deel van de subsidiepot van 42 000 euro:

 

 • Plan België ? 'Meer meisjes langer naar school in Togo'
  Plan België en hun project 'Meer meisjes langer naar school in Togo' beantwoordden het meest aan de opgestelde criteria. Daarom krijgt Plan België, zoals bepaald in het subsidiereglement, het volledige aangevraagde bedrag van 33 818 euro. "Dit project wil de kwetsbare maatschappelijke positie van Togolese kinderen, en voornamelijk meisjes, verbeteren en maakt deel uit van een groter project tegen kinderhandel. Plan België probeert zo de grotere problematiek van kinderhandel in te dijken en kwaliteitsvol lager onderwijs en verbeterde beschermingssystemen aan te reiken in La Région Centrale. Togo kenmerkt zich door een jonge populatie: 48,2 % is jonger dan 18 jaar. Bijna de helft van de Togolese kinderen leeft in armoede en heeft geringe toegang tot sociale basisvoorzieningen. Plan België investeert in onderwijs, een basisrecht waarbij niemand gediscrimineerd mag worden. Omdat meisjes een extra kwetsbaar doelwit vormen voor kinderhandel, richten we ons met dit project voornamelijk tot meisjes. Onderwijs speelt immers een rol in het terugdringen van kinderhandel", vertelt Bert Devogeleer, verantwoordelijke voor de Mechelse afdeling van Plan België.

 

 • Togo Debout ? Bouw van slaapzalen in 'Mon refuge', een opvangcentrum voor straatkinderen
  Vzw Togo Debout eindigde op de tweede plaats en krijgt de rest van de subsidiepot, namelijk 7932 euro. Dat geld gaat naar de bouw van slaapzalen in 'Mon refuge', een opvangcentrum voor straatkinderen in Sichem, op 20 km van de hoofdstad Lomé. "Door de moeilijke leefomstandigheden in Togo is er veel geweld in gezinnen ten opzichte van de kinderen. Nogal wat kinderen verlaten daarom het ouderlijk huis, leggen te voet enkele honderden kilometers af en geraken tot in de hoofdstad. Daar komen ze al snel in de criminaliteit terecht en belanden zo in de kindergevangenis, waar zij in mensonwaardige omstandigheden zijn opgesloten. De medewerkers van 'Mon refuge' sporen de ronddolende kinderen actief op en bieden hen tijdelijk onderdak en basis verzorging. De kinderen krijgen 3 maaltijden per dag, medische verzorging, kleding en psychologische bijstand om hun terug persoonlijke stabiliteit te geven. Alle kinderen die opgevangen worden, moeten naar school en/of een beroep leren om op die manier (terug) een positief zelfbeeld te ontwikkelen en (terug) in de reguliere samenleving te kunnen functioneren als zelfstandige en verantwoordelijke burgers", licht Marcel Hofkens van vzw Togo Debout toe.

 

"Het betreft toevallig twee projecten in Togo, die zullen uitgevoerd worden door twee verschillende Mechelse organisaties. Samen met hen zal de stad met de sensibiliseringscampagne Mechelen Mondiaal kinderrechten zo breed mogelijk onder de aandacht brengen", zegt schepen De Bie.

 

Ook subsidies voor 9 andere organisaties

Onder het subsidiereglement 'Ontwikkelingsprojecten in de wereld' wordt dit najaar ook nog eens 20 875 euro verdeeld over 11 Mechelse ontwikkelingsorganisaties. Bij dit tweede subsidiereglement wordt niet gewerkt met een opgelegd thema. Volgende Mechelse ontwikkelingsorganisaties ontvangen een subsidie van gemiddeld 1800 euro voor hun project in het Zuiden: SISP, Kuntangdafero, Collectief Kanaga, Hulpcomité Guatemala, AZV, Afractie, ICC, Damiaanactie, Maya's huiswerkklas. En dit voor projecten in landen als India, Gambia, Senegal, Mali, Guatemala, D.R. Congo? Ook Plan België en Togo Debout ontvangen via dit reglement een subsidie, maar voor een ander project dan hun kinderrechtenproject.