Mechelen maakt balans op met nieuw huis-aan-huisblad

13 Maart 2023

Mechelen maakt balans op met nieuw huis-aan-huisblad

Met deze nieuwe stadspublicatie in twee delen krijgen de Mechelaars een helder overzicht van realisaties, lopende en geplande projecten in het centrum, de wijken en de dorpen.

Halverwege de legislatuur maakt het Mechelse stadsbestuur de balans op met een nieuwe huis-aan-huispublicatie in twee delen. In totaal 88 pagina’s verwezenlijkingen en plannen voor de komende jaren. Deze week valt deel 1 in de bussen bij alle Mechelaars. In mei volgt deel 2.

De vorige stadspublicatie dateert alweer van 2019. In dat boekje werden de grote lijnen van het bestuursakkoord 2020-2025 gepresenteerd. Een ambitieus project met als doel van Mechelen nog meer een stad op mensenmaat te maken. Een stad die klaar is voor de toekomst. Die een antwoord klaar heeft op vraagstukken rond bereikbaarheid, klimaatverandering, gelijke kansen of ondernemen.

Vandaag zijn we vier jaar verder en is het tijd een om een stand van zaken mee te geven aan de Mechelaars. Wat werd er op vier jaar tijd al gerealiseerd en welke projecten staan in de steigers? Met deze nieuwe stadspublicatie in twee delen krijgen de Mechelaars een helder overzicht van realisaties, lopende en geplande projecten in het centrum, de wijken en de dorpen. De eerste publicatie bundelt realisaties en projecten van vergroening, wonen, bereikbaarheid, openbare ruimte en klimaat. In het tweede deel focussen we ondernemerschap, sport, sociaal beleid en samenleven.

Huis-aan-huispublicaties hebben nog altijd het grootste bereik. Zo wordt het stadsmagazine Nieuwe Maan het meest gelezen van alle stedelijke off- en online publicaties. Om zoveel mogelijk Mechelaars te bereiken en te informeren is deze uitgave dus zeker op zijn plaats. Het leest als een tussentijds rapport van het stadsbestuur aan de Mechelaar. Heldere infografieken laten zien wat de realisatiegraad is van vermelde projecten of verduidelijken de ambities in cijfers. Daarnaast komen er ook enkele Mechelaars aan het woord, mensen die mee de stad maken. Want de stad veranderen doe je niet alleen vanuit het stadhuis. We kozen voor een kwalitatieve, aantrekkelijke en breed toegankelijke uitgave, in woord en beeld. Beide publicaties ambiëren dan ook een langere levensduur dan Nieuwe Maan dat maandelijks verschijnt.

Voor de realisatie ervan werkte het stadsbestuur samen met Trendhuis, het Mechelse communicatiebureau achter Nieuwe Maan.