Mechelen kiest groen!(e) stroom.

21 Januari 2009

Mechelen kiest groen!(e) stroom.

U heeft het allicht niet gemerkt, maar vanaf 1 januari stroomt er groene stroom door de Mechelse elektriciteitsaderen. Hoewel het huidige energiecontract met Electrabel pas eind 2009 afloopt, werd er dit jaar als overgangsmaatregel al voor een groene variant van de stroom gekozen. Ondertussen onderzoekt het stadsbestuur welke de beste optie is om vanaf 2010 mee verder te gaan. Het contract met Electrabel wordt in 2009 stopgezet, er worden verschillende offertes opgevraagd voor een betaalbare maar vooral groene stroomleverancier.

Groen! Mechelen vindt het belangrijker dat er vooral naar de
herkomst van de stroom gekeken wordt. Uiteraard draagt stroom die
gewonnen wordt uit milieuvriendelijke bronnen onze voorkeur weg.
Daarnaast wordt ook het plaatsen van zonnepannelen op gebouwen van de
stad momenteel onderzocht. Onze schepen Marina De Bie zal erover waken
dat, rekening houdende met het financiële aspect, gekozen wordt voor de
meest groene optie.

Hoewel de totale kostprijs voor de stad nu iets lager ligt dan
voorheen, kadert deze keuze toch hoofdzakelijk in een proces om
Mechelen duurzamer te maken. Zo werd in de loop van 2008 al van start
gegaan met de recuperatie van regenwater, wat door
deuitvoeringsdiensten van de stad gebruikt wordt, en zo jaarlijks 5000€
en nog veel meer liters water bespaart.

Uiteraard is deze positieve evolutie er mede dankzij Groen! gekomen.
Wij pleitten in onze vorige folder, die alle Mechelaars in november
2008 in de bus kregen, al voor een omschakeling naar groene stroom in
Mechelen.
We zijn dan ook zeer tevreden dat het voltallige
schepencollege ons daarin volgt. Op die manier blijft Mechelen een stad
in volle (ecologisch aangedreven) vaart en vervult zij haar
voorbeeldfunctie voor haar inwoners met verve!

In de praktijk betekent dit dat de electriciteitstoevoer in alle
gebouwen die eigendom zijn van de stad, maar tevens de
straatverlichting, gevoed zal worden door groene stroom. Een mooie
gedachte.