Mechelen herneemt campagne tegen voederen van duiven

05 Juni 2013

Mechelen herneemt campagne tegen voederen van duiven

Ook dit jaar blijft Mechelen zich inzetten tegen obesitas bij duiven. Dit is inderdaad niet alleen een menselijk probleem, al wordt het wel veroorzaakt door mensen die de duiven blijven voederen. Het is nochtans verboden om dit doen en het is nadelig voor de duiven zelf. Als gevolg van het voederen planten ze zich sneller voort dan wenselijk. De overpopulatie die zo ontstaat, leidt tot heel wat problemen: de duiven zorgen voor overlast op de terrassen en hun uitwerpselen beschadigen de gebouwen. Omdat het probleem blijft bestaan, herhaalt de stad ook dit jaar de campagne en onderneemt ze ook actie om de populatie in toom te houden.  "De Mechelse duiven produceren samen maar liefst 20 ton uitwerpselen per jaar. Dat is niet alleen vervelend voor nietsvermoedende passanten, het is ook een zeer reëel gevaar voor de vele monumenten die onze stad rijk is" zegt schepen van leefmilieu, Marina De Bie. De uitwerpselen tasten immers de eeuwenoude stenen aan. Ook de terrassen van cafés en restaurants zijn niet veilig voor de duiven, die zich geregeld op de potjes met borrelnootjes storten. Om de problematiek aan te pakken wordt op drie sporen actie ondernomen. In eerste instantie wordt de ludieke campagne met affiches in de horecazaken waarop een dikke duif met de tekst "Ik ben voldaan. Dank u." staat binnenkort herhaald.

Daarnaast wordt de duivenpopulatie actief beperkt door het wegvangen van de duiven via het plaatsen van speciale inloopkooien. De gevangen duiven die geringd zijn worden aan de eigenaars teruggegeven, de andere gezonde dieren krijgen een tweede leven bv. op een kinderboerderij. Ook de aanwezigheid van slechtvalken op de Sint-Romboutstoren speelt hierbij een rol. Het menu van deze vogels bestaat immers vooral uit duif. Ook dit jaar werden weer enkele jongen geboren die de duivenpopulatie mee op peil kunnen houden. Deze werden, zoals voorbije jaren ook al het geval was, geringd zodat ze overal gevolgd kunnen worden. Als laatste pijler rekent de stad ook op de Mechelaars om dit probleem mee te bestrijden. Daarom ziet de politie actief toe op het naleven van het voederverbod. Bij het niet naleven ervan kun je er een boete van maximaal 250€ voor krijgen. 

Door deze werkwijze te hanteren probeert te stad op een zo diervriendelijk mogelijke manier en in samenwerking met de Mechelaar de problematiek het hoofd te bieden.