Mechelen geeft groen licht voor erkenning Al Buraq als lokale geloofsgemeenschap

30 Maart 2023

Mechelen geeft groen licht voor erkenning Al Buraq als lokale geloofsgemeenschap

“Al Buraq is sinds 1985 actief in onze stad en wij onderhouden al vele jaren duurzame contacten met de moskee. Ze staan steeds klaar voor vragen uit de buurt of de stad. De lokale verankering is sterk en hun rol in het Mechelse gemeenschapsleven groot", aldus Gabriella De Francesco, schepen van diversiteit. 

In oktober 2021 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe erkenningsdecreet goed voor lokale geloofsgemeenschappen. In ruil voor Vlaamse steun en erkenning, zullen lokale geloofsgemeenschappen voortaan eerst moeten voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden. De lokale besturen kregen een belangrijke adviesverlenende opdracht. De eerste erkenninsgvraag vanwege geloofsgemeenschap Al Buraq kreeg maandagavond op de Mechelse gemeenteraad alvast groen licht.

Sinds het nieuwe erkenningsdecreet kunnen lokale geloofsgemeenschappen terug een erkenning aanvragen bij de Vlaamse overheid. Jarenlang was er een erkenningsstop, omdat toenmalige minister Homans vond dat er geen duidelijke erkenningscriteria waren. Huidig Vlaams minister van Samenleven Bart Somers kwam eind 2021 met een nieuw decreet, met duidelijke erkenningsvoorwaarden. Zo komt er een einde aan de rechtsonzekerheid en is het opnieuw mogelijk om lokale geloofsgemeenschappen te erkennen.

Het decreet bepaalt dat er advies wordt gevraagd aan het lokale bestuur op wiens grondgebied de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de islamitische of orthodoxe eredienst gelegen zijn. In Mechelen diende de geloofsgemeenschap Al Buraq met haar moskee in de Generaal De Ceuninckstraat een erkenningsaanvraag in. De stad voerde vervolgens zowel een inhoudelijke als een financiële analyse van de geloofsgemeenschap.

Schepen van diversiteit Gabriella De Francesco: “Al Buraq is sinds 1985 actief in onze stad en wij onderhouden al vele jaren duurzame contacten met de moskee. Ze staan steeds klaar voor vragen uit de buurt of de stad. De lokale verankering is sterk en hun rol in het Mechelse gemeenschapsleven groot. Tijdens evenementen en grote gebeurtenissen, staan ze klaar om te ondersteunen. Ze waren een belangrijke partner tijdens Corona in het kader van sensibilisatie. Ze hebben ook oog voor kwetsbare Mechelaars ongeacht welke achtergrond met onder meer hun actie rond voedelpakketten. Een positief advies om Al Buraq officieel te erkennen is dus meer dan terecht.”

Schepen van financiën en juridische zaken Arthur Orlians vult aan: “Als stad verkiezen we een erkende lokale geloofsgemeenschap boven een niet-erkende geloofsgemeenschap. Een erkende geloofsgemeenschap moet namelijk voldoen aan een aantal erkenningsvoorwaarden. Zo moet ze verplicht een financieel giftenregister bijhouden en is buitenlandse financiering en buitenlandse inmenging verboden. Een nieuw opgerichte Vlaamse informatie- en screeningsdienst zal hierop toezien. Maar het gaat niet enkel om controleren. Met een erkende geloofsgemeenschap is het ook eenvoudiger om in dialoog te treden. De geloofsgemeenschap wordt zo een echte partner van de overheid, iets wat Al Buraq in feiten al jaren is. Het is een positief signaal vanuit de moskee dat ze erkend willen worden en ik ben blij dat we dit als stad omarmen.”

“Vanuit Moskee Al Buraq zijn we verheugd dat het Mechelse stadsbestuur bevestigt dat we een plek zijn waar verbinding en solidariteit centraal staan. Wij kijken uit naar de samenwerking om een vervolg te breien aan ons positief verhaal”, geeft Ilias Okrich aan namens Moskee Al Buraq.

Met uitzondering van het Vlaams Belang steunden alle Mechelse partijen het agendapunt op de gemeenteraad. Het positief advies vanuit Stad Mechelen heeft dus een breed draagvlak, over grenzen van meerderheid en oppositie heen.

“Ik wil uitdrukkelijk de vertegenwoordigers danken voor de vlotte samenwerking, want deze procedure voelt toch ook een beetje aan als het afleggen van een examen. Al Buraq is met verve geslaagd. Zowel financieel als op vlak van de juridische structuur gaven onze diensten aan dat er geen problemen zijn”, besluit schepen Gabriella De Francesco.