Mechelen Europese ambassadeur voor circulaire economie

02 Oktober 2020

Mechelen Europese ambassadeur voor circulaire economie

Met de ondertekening van het Europese Convenant Circulaire Steden deze week maakt Mechelen haar voortrekkersrol in Europa opnieuw waar. We roepen hiermee ook andere steden op om de krachten te bundelen en versneld de transitie te maken naar een circulaire stad. Foto © Stad Mechelen  De polepositie van Mechelen is opmerkelijk, want het zijn vooral Europese hoofdsteden en grootsteden die prijken op  de lijst van stichtende steden. In België zijn de drie trekkers de steden Gent, Leuven en Mechelen. Het convenant is vergelijkbaar met het Europese burgemeestersconvenant voor klimaatactie, maar dan voor circulaire economie. In het convenant verbinden lokale en regionale overheden zich ertoe om de overstap van een lineaire naar een circulaire economie te ondersteunen. “Steden en regio's zijn altijd al de bakermat geweest van technologische innovatie, maar ook van sociaaleconomische transformaties. Die kaart moeten wij blijven trekken. Daarom springt Mechelen mee op de kar om de transitie naar een circulaire economie in Europa te leiden”, aldus burgemeester Alexander Vandersmissen. “De ambitie is dubbel: we ambiëren een koolstofarme samenleving en tegelijk ook een sociaal verantwoorde samenleving", verduidelijkt Marina De Bie, schepen van duurzaamheid. "In een periode van ontwrichtende klimaatveranderingen zijn meer veerkracht en een regeneratieve economie van cruciaal belang. Het efficiënter inzetten van grondstoffen moet daartoe bijdragen." Met de ondertekening als stichtend lid wil Mechelen andere steden in Vlaanderen en daarbuiten aanmoedigen om mee op de kar te springen om de omslag naar circulaire economie versneld te realiseren. Schepen van economie Greet Geypen: “Wij hebben van ondernemen een speerpunt gemaakt deze bestuursperiode. Welnu, de motor voor een innovatieve en duurzame economie is precies dat circulair ondernemerschap. Het belang daarvan kan dus nauwelijks overschat worden. Daarvoor hebben wij dan ook al een circulaire strategie uitgetekend. Tegen 2030 al willen we het gebruik van nieuwe grondstoffen in onze eigen organisatie met 50% verminderen. Door zelf het voorbeeld te stellen, willen we het circulair ondernemen en consumeren ook bij burgers en bedrijven versnellen.” Het Europees convenant werd gisteren gelanceerd tijdens de 9e Europese conferentie over duurzame steden in Mannheim. Lijst pilootsteden: https://circularcitiesdeclaration.eu/about/current-signatorie Meer info: www.circularcitiesdeclaration.eu