Mechelen en Igemo werken duurzaam samen

06 Juli 2008

Het college van Burgemeester en Schepenen keurde in haar vergadering van vrijdag 4 juli 2008, de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid 2008-2013 goed en neemt principieel een besluit tot intekening op het projectenaanbod van Igemo. De Stad Mechelen investeert nog dit jaar meer dan 60.000 Euro in het verder zetten van een duurzaam beleid, kondigt schepen Marina De Bie ( Groen! ) aan.In het verleden werkte de stad Mechelen, onder groen!e schepen Lamon, steeds samen met de intergemeentelijke vereniging Igemo voor de uitvoering van de milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten met de Vlaamse Overheid. Deze samenwerking had tot gevolg dat de verschillende milieujaarprogramma's en acties steeds positief geëvalueerd werden door de Vlaamse administratie zodat de toelagen ook steeds vlot bekomen werden.

 

We doen het goed, zegt schepen De Bie: uit de resultaten van de voorbije samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling 2005-2007" blijkt dat 9 gemeenten uit het arrondissement Mechelen (waaronder Stad Mechelen) in de Vlaamse top 20 staan.

Deze nieuwe samenwerking heeft de ambitie, de verkiezingsslogans van de stadslijst indachtig, om het nog beter te doen.

De samenwerkingsovereenkomst met Igemo liep af op 30 juni 2008, maar Igemo werkte reeds een nieuw voorstel tot verdere samenwerking uitgewerkt. Het college heeft hieraan haar principiële goedkeuring gegeven wegens volgende redenen:

  • De stadsdiensten zijn tevreden over de ondersteuning door Igemo bij de verschillende voorgaande overeenkomsten.
  • De stad Mechelen werd door de Vlaamse Overheid steeds gunstig geëvalueerd bij alle vroegere samenwerkingsovereenkomsten zodat de maximale toelagen altijd werden ontvangen.
  • Het stadsbestuur heeft nu ook weer ambitieus ingetekend op de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid 2008 - 2013 zodat externe ondersteuning noodzakelijk is om deze ambities te realiseren.
  • In het aanbod van Igemo is een zeer actieve doelgroepenwerking voorzien.
  • De projecten in het aanbod passen perfect binnen de doelstellingen van het coalitieakkoord 2007-2012, van het geactualiseerde milieubeleidsplan 2005-2013 en van het milieujaarprogramma 2008.
  • Een intergemeentelijke aanpak heeft door de schaalvergroting zeker voordelen omdat er een aantal gemeenschappelijke initiatieven en acties kunnen uitgewerkt worden.

De aanwerving van een tweede duurzaamheidsambtenaar, inzetten op duurzaamheidsprojecten voor scholen, kinderopvang, verenigingen of gezinnen staan op stapel of worden verder uitgebouwd met de ondertekening van deze overeenkomst, volgens schepen Marina De Bie ( Groen! )

Na deze principiële goedkeuring door het college zal een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst worden voorgelegd.
Info: Dienst Duurzame Ontwikkeling, tel. 015 29 75 45.