Mechelen aan de slag met 84 aanbevelingen van allereerste burgerpanel

01 Juli 2021

Mechelen aan de slag met 84 aanbevelingen van allereerste burgerpanel

Het allereerste burgerpanel in Mechelen heeft zijn aanbevelingen klaar. 27 Mechelaars bogen zich over de vraag op welke manier Mechelen zowel een bruisende stad kan zijn, als een stad waar plaats is voor stilte en rust. Ze formuleerden uiteindelijk maar liefst 84 concrete aanbevelingen waarmee de stad nu aan de slag moet.

Met bijna een jaar vertraging zag de coronaversie van het burgerpanel er uiteindelijk een tikkeltje anders uit dan oorspronkelijk voorzien. “Desondanks was ons eerste burgerpanel als experiment een succes te noemen”, stelt een tevreden schepen van participatie Patrick Princen. “Ondanks de digitale drempels bleef de deelnemersgroep een zeer mooie afspiegeling van het diverse Mechelen en slaagde deze enthousiaste groep Mechelaars erin om zich over grenzen van leeftijd, herkomst, wijken of dorpen, te verdiepen in geen al te makkelijk thema. Maar ze zijn daar met verve in geslaagd.”

84 aanbevelingen

Tijdens de driedaagse van het burgerpanel werden de panelleden eerst ondergedompeld door verschillende experten van binnen en buiten Mechelen. Nadien volgden de debatten. Het finale resultaat van deze intensieve uitwisseling zijn 84 concrete aanbevelingen richting stad en gemeenteraad. Gemeenteraadsvoorzitter Fabienne Blavier mocht het werkstuk (digitaal) in ontvangst nemen: “Het thema van het burgerpanel werd destijds voorgedragen door de zogenaamde kerngroep, de groep van experten en voorzitters van verschillende raadscommissies. Achteraf gezien bleek dit thema bijzonder relevant in het licht van een zeer bijzonder jaar waarin we tegelijk de rust herontdekten en het gemis voelden van al wat doet bruisen. De aanbevelingen van het burgerpanel komen met het oog op alle versoepelingen op exact het juiste moment. Ik ben hen dan ook bijzonder dankbaar voor het geleverde enthousiasme.”

Het resultaat van drie halve dagen debateren oogt alvast indrukwekkend. De aanbevelingen gaan onder meer over concrete acties om ontmoeting tussen Mechelaars te bevorderen, levendige buurten te creëren, betrokkenheid van de Mechelaar en communicatie naar aanleiding van evenementen, toegankelijkheid en inrichting van stilteplekken en aandacht voor groen en water als rustgevende elementen.

Volgende stappen

Medewerkers van Stad Mechelen gaan nu aan de slag met de aanbevelingen. Welke aanbevelingen sluiten aan bij bestaand beleid? Welke nog niet? Wat zijn de voorwaarden om de aanbevelingen te realiseren? Samen werken ze naar een document met beleidsambities en concrete acties. In de loop van september leggen we dit concreet actieplan voor aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadsleden. Schepen Patrick Princen legt uit: “Bedoeling is om in de loop van oktober vervolgens tot een gedragen besluit te komen in de gemeenteraad. Kort daarna nodigen we het burgerpanel terug uit om te laten weten wat er met hun aanbevelingen exact is gebeurd. Hopelijk kan dit dan wél samen fysiek in 3D!”

Woord van dank

“In de eerste plaats moeten we uiteraard alle Mechelaars bedanken die zich kandidaat hadden gesteld en de 27 die uiteindelijk hun vrije tijd hebben gespendeerd om zich te laten onderdompelen in het thema en als ervaringsdeskundigen de discussie aan te gaan. Daarnaast zijn we ook de Vlaamse overheid, Levuur, Yves Dejaeghere (G1000) en de deelnemende experten bijzonder dankbaar om dit hele proces mee te begeleiden en tot een goed einde te brengen”, aldus nog schepen Patrick Princen.