Mechelen 2030: vernieuwen en vergroenen

07 September 2018

Mechelen 2030: vernieuwen en vergroenen

De stadslijst Vld-Groen-M+ wil de vernieuwing van onze stad verder zetten. We hebben daarvoor een ambitieus programma klaar, dat de levenskwaliteit in Mechelen verder zal verbeteren. Dat plan heet “Mechelen 2030”. Het omvat verschillende projecten waarmee de stadlijst Vld-Groen-M+ Mechelen verder wil vernieuwen en vergroenen. “Zulke projecten vragen tijd en hun uitvoering zal dus stapsgewijs verlopen. Sommige projecten zijn vandaag al opgestart. We willen ze onverkort tot een goed einde brengen. Anderen zijn volledig nieuw. Als het van ons afhangt, starten we ze de volgende bestuursperiode op. Een aantal projecten zullen op enkele jaren volledig klaar zijn. Voor andere projecten is 2030 een realistische streefdatum voor de voltooiing ervan”, aldus burgemeester en lijsttrekker Bart Somers. “Met die dubbele ambitie, onze stad vernieuwen en vergroenen, bewaren we Mechelen als een stad op mensenmaat die ook klaar is voor de toekomst. In het plan gaat bijzondere aandacht naar het bewaren van de open ruimte, duurzame mobiliteit en betaalbaar wonen. Bij al die projecten willen we ook de Mechelaars zoveel mogelijk betrekken”, aldus Kristof Calvo, lijstduwer. Mechelen moet ook in 2030 de kinderstad bij uitstek zijn, aldus schepen Greet Geypen (plaats 3). “Dit plan kiest resoluut voor de woonkwaliteit van gezinnen en kinderen met veel groen en nieuwe speelplekken. Met het oog op kinderen en kleinkinderen moeten we durven verder denken en onze stad klaar maken voor de uitdagingen van morgen. Met dit plan gaan we voorbij de waan van dedag en werken we aan de toekomst.” Schepen Marina De Bie (plaats 5) onderstreept de aandacht voor duurzaamheid in het plan. “Er wordt een duidelijke keuze gemaakt om de voetganger en de fietser centraal te plaatsen in nieuwe ontwikkelingen. Het is immers onze ambitie om van Mechelen dé fietsstad van Vlaanderen te maken.”    We bewaren de groene ruimte. We snijden geen nieuwe woonuitbreidingszones meer aan. De site Stuivenberg blijft open ruimte en er komt een groot stadsbos van minimum vijftig hectaren, dubbel van wat tot nu toe gepland was. Bij de opmaak van het nieuwe RUP Spreeuwenhoek zorgen we voor gevoelig meer open ruimte dan voordien gepland. Het Bos van Loos wordt maximaal behouden en waar mogelijk zelfs nog uitgebreid. Wijk Ragheno is een nieuw, duurzaam en aantrekkelijk stadsdeel voor wonen, werken en ontspannen, met park en jachthaventje aan een volledig nieuw station. Voor de realisatie hanteren we de internationale BREEAM-ambitie, wat betekent dat het excelleert inzake duurzame ontwikkeling. In de oude spoorweghangars is een creatieve hub met meetingplaces, congresfaciliteiten en een combinatie van werk- en uitgaansplek. Douaneplein is een jongerenplek, waar ook creatieve werkplekken voor jonge ondernemingen en nieuwe studierichtingen van de Hogeschool zitten. Ontvoeringsplein wordt een ontmoetingsplein. We vernieuwen de site rond Nekkerspoel station, met een groot nieuw stadsplein langs de stadszijde, een nieuw stationsplein langs achterzijde tussen spoor en Novatoren, een nieuwe invulling van wonen, werken en dienstencentrum in Novatoren, de reconversie van de Senamsite tot woongebied, een fiets- en voetgangersbrug over Dijle ter hoogte Lakenmakersstraat en een nieuw stadpark op de site Crabeels. Carrefour-Noord wordt een woonsite met een nieuw stadspark en ook enkele winkels die niet in de binnenstad thuishoren. Ruimte om te sporten is cruciaal voor de gezondheid van onze stad en haar bewoners. De Racingvelden en tribune aan de Oscar van Kesbeecktraat blijft een sportsite. Samen met de club kijken we welke sportieve synergiën mogelijk zijn. Ook de site over Procter & Gamble wordt verder uitgebouwd tot sportsite. De Centerparking en de wandelstraatjes tussen Bruul en IJzerenleen wordt het volgende grote stadsontwikkelingsproject in de binnenstad. De parking wordt omgebouwd tot een site met winkels, eventueel wonen en een hotel. Ook het Huis van de Fiets wordt hierin ondergebracht. De westelijke ring is klaar, superknoop incluis met betere ontsluiting industriezone Mechelen-Noord. Het nieuwe centraal station wordt voltooid. De busparking verhuist naar de achterzijde. Er komt een nieuw stadspark waar nu de Brusselsesteenweg ligt tussen de Passade en de Jubellaan. De Postzegelbrug wordt vervangen door een veel smallere bus- en fietsbrug. De fiest-o-strade van Antwerpen wordt hier doorgetrokken naar Brussel en ook die naar Leuven en Sint-Niklaas start hier. Er komt een nieuw speelbos aan de Chiro van Hombeek, wat het bosgebied daar uitbreidt. De sociale woningen aan Neerheide worden volledig vernieuwd. De nieuwbouw wordt zo gebouwd dat het park Pennepoel kan uitbreiden tot aan de Sporthal De Ploan, een verdubbeling van de parkoppervlakte. Ook op andere plekken in de stad investeren we volop in de renovatie en nieuwbouw van sociale woningen, met telkens veel aandacht voor de levenskwaliteit in deze buurten. Het nieuwe zwembad Mechelen-Zuid komt aan de Technopolissite. Met een rationele inplanting van het zwembad en het waterpark kan minstens 80% van de 11 hectaren groene buffer behouden blijven. Het meeste waardevolle groen, het bosgebied, wordt integraal verankerd als groene long. De site van het huidige zwembad aan de Geerdegemvaart wordt integraal een nieuw stadspark. Het Kauwendaal-bos wordt behouden en ontwikkeld tot een volwaardig stadsbos. We vergroenen de vesten en zorgen voor fietsring met kwaliteitsvolle fietspaden zoals op de Speecqvest, met een Hogeschoolplein aan Thomas More, een verlaagde brug aan het Keerdok, een eiland van groen rond Brusselpoort. Meer info? Download het hele dossier (pdf)