Mechelaars kiezen voor Hanswijkbrug

08 Juni 2022

Mechelaars kiezen voor Hanswijkbrug

Op 29 april werd de gloednieuwe spoorwegbrug in de Smisstraat plechtig ingefietst door een twintigtal dappere renners van basisschool De Puzzel. Lokale wielerheld Julien Stevens mocht de prijzen aan de finish uitdelen. Na een sluiting van negen maanden, kon vanaf dan iedereen opnieuw de brug over. Het enige dat nog ontbrak was een naam voor de brug…

“De brug in de Smisstraat is een exacte kopie van de Johnny Ronaldobrug die bijna dag op dag een jaar geleden werd ingehuldigd. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ook de brug in de Smisstraat een naam krijgt. De Mechelse Cultuurraad stelde een lijst samen van vijf mogelijke namen. Tussen 29 april en 29 mei kon iedereen online of telefonisch stemmen. In totaal brachten 507 Mechelaars hun stem uit. Met ruim 222 stemmen koos de Mechelaar overtuigend voor Hanswijkbrug”, vertelt schepen van openbare werken Patrick Princen.

“We hebben als stad heel wat ervaring met het geven van straatnamen, maar spoorwegbruggen krijgen doorgaans geen naam. We zijn Infrabel dankbaar voor de prachtige vernieuwde brug, maar dus ook om de Mechelaar de kans te geven een passende naam te kiezen. Aangezien er nog spoorbruggen op de planning staan, is het nu al uitkijken naar de volgende naamgeving”, vult schepen van eigendommen, Koen Anciaux aan.

Dat gans de wijk voor Hanswijkbrug koos hoeft niet te verbazen. Vlak bij de brug waar nu het containerpark is, stond het klooster Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk. De naam Hanswijkbrug maakt een verbinding met de parochie waartoe dit deel van de wijk behoort en verwijst naar het ontstaan van de wijk buiten de stadswallen. De verering van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk begon vele eeuwen geleden. Toen in 1272 Mechelen geteisterd werd door onlusten en een pestepidemie namen de wanhopige bewoners van de Hanswijk hun toevlucht tot ‘hun’ Maria en droegen haar beeld al biddend naar de stad. De Brusselsepoort ging als vanzelf open. Korte tijd later was de stad bevrijd van de pest.

“De Mechelaars beloofden uit dank om vanaf dan jaarlijks een processie te houden. Een traditie die tot op de dag van vandaag volgehouden wordt. De wonderbaarlijke genezingen dankzij Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk werden steeds talrijker. Ik ben er van overtuigd dat een passage over de Hanswijkbrug vanaf nu ook een wonderbaarlijke ervaring zal zijn”, besluit schepen Princen.