Mechelaar tevreden over groenbeleid

28 Januari 2014

Mechelaar tevreden over groenbeleid

Mechelaars hechten veel belang aan de creatie van groenruimte in de stad. Dat bleek duidelijk uit de stadsbevraging van eind vorig jaar, waarin 'Meer groen verspreid over de hele stad' als dé topprioriteit naar voor boven kwam. Uit het 'Gemeenterapport' blijkt nu ook duidelijk dat de Mechelaar dit niet alleen belangrijk vindt, maar ook tevreden is over hoe het bestuur dit aanpakt. "62% van de Mechelaars vindt de parken en het groen in Mechelen goed, amper 14% vindt dit niet goed", vertelt schepen voor natuur- en groenontwikkeling Marina De Bie. "Dat is de op een na hoogste score in de bevraging voor onze stad, een duidelijk signaal dus." Dat de stad deze vraag ernstig neemt, blijkt ook uit de begroting. De ambitie van de stad om beter te doen is overeind gebleven en de plannen worden momenteel uitgerold. Er gaat de volgende 6 jaar maar liefst 14 miljoen euro naar de realisatie van parken en tuinen.De eerste projecten van het plan worden ondertussen concreet. De eerste participatieronde met buurtbewoners voor het park aan de Populierendreef was zeer succesvol. De plannen worden op basis van hun inbreng aangepast en binnenkort volgt de terugkoppeling. De werken zelf zullen tijdens het aanplantingsseizoen in het najaar gebeuren.

Daarnaast wordt de ontwerper voor het aanleggen van 3 groene ruimtes deze week aangesteld. Het gaat dan over de finale aanleg voor het park aan de Oude Liersebaan, het park aan de Kalverenstraat en het vergroenen van de Varkensstraat. De voorontwerpen voor de Rik Wouterstuin (Huis voor Preventie en Veiligheid) en de Sinte Mette-tuin (OCMW) zijn klaar om naar het college te worden gebracht, waarna een participatietraject start met de buurtbewoners. Tot slot staat ook de voorlopige heraanleg van het park aan de Oude Liersebaan reeds ingeplant en wordt de vergroening van de waterpartijen in het begin van de zomerperiode uitgevoerd. Dit zal biodiversiteit ervan zeker ten goede komen. "Ik ben blij dat de Mechelaar nu al uitgesproken positief is over ons parkenbeleid, het mag duidelijk zijn dat er nog heel wat moois zit aan te komen", besluit De Bie.

Info: