Mechelaar krijgt stem in lokaal cultuurbeleid

05 Oktober 2021

Mechelaar krijgt stem in lokaal cultuurbeleid

Op zaterdag 16 oktober organiseert Stad Mechelen een Staten-Generaal voor cultuur. Vertegenwoordigers uit de lokale kunst- en cultuursector en Mechelaars met een hart voor cultuur zijn die dag welkom in Het Predikheren om mee na te denken over hoe Mechelen zich als cultuurstad kan versterken en verduurzamen. Inschrijven voor het evenement ‘Mechelen Cultuurstad’ kan nog tot en met nu zondag. “Mechelen is de voorbije jaren enorm gegroeid als cultuurstad. Museum Hof van Busleyden en Het Kunstuur zijn erbij gekomen, deze week opent een nieuwe stadscinema, Het Predikheren is een groot succes, tal van nieuwe kunstenfestivals werden opgestart en talent krijgt kansen via RADAR en Artenova. We mogen fier zijn op onze verwezenlijkingen, maar tegelijk niet op onze lauweren rusten”, zegt schepen van cultuur Björn Siffer. Hij gaat verder: “Cultuurontwikkeling vormt een grote pijler in het beleid dat Mechelen voert. Samen met onze verenigingen, kunstenaars, makers en sociaal-culturele partners werken we vanuit de stad aan een gedragen cultuurlandschap, eentje waar ook de Mechelaar een stem in heeft. We nodigen iedereen uit om mee in dialoog te gaan over de ambities en de uitdagingen waar we post-corona in de cultuursector voor staan.” De participatievoormiddag Mechelen Cultuurstad breidt verder op de Landschapstekening Kunst en Cultuur die de stad en het Mechels Kunstenoverleg (MKO) eerder dit jaar opmaakten. Thema’s die aan bod komen op 16 oktober zijn ruimte, participatie, talentontwikkeling en verbinding. Er wordt gestart met enkele inspirerende presentaties en getuigenissen uit het lokale werkveld. Daarna kan iedereen zijn ideeën, feedback en input delen aan de gesprekstafels. Meer info & inschrijven (voor 10 oktober) via:https://www.mechelen.be/mechelen-cultuurstad-zaterdag-16-oktober-2021