Maxine Willemsen volgt Fabienne Blavier op als gemeenteraadsvoorzitter

10 December 2021

Maxine Willemsen volgt Fabienne Blavier op als gemeenteraadsvoorzitter

Op 1 januari 2022 geeft Fabienne Blavier, zoals bij de start van de legislatuur voorzien, de voorzittershamer van de gemeenteraad door. Komende gemeenteraad zal Maxine Willemsen aangeduid worden als opvolger. Haar wacht de belangrijke taak om de goede werking van de raad verder te zetten en de Mechelaars nog meer te betrekken bij de raadswerking: “Ik wil de kloof tussen de raad en de straat nog kleiner maken”.

De gemeenteraad van 20 december is de laatste raad van Fabienne Blavier als gemeenteraadsvoorzitter, die wel nog gemeenteraadslid blijft. De wissel werd vastgelegd bij het begin van legislatuur. Recent werd beslist dat Maxine Willemsen de voorzittershamer zal overnemen. Maxine was al het jongste gemeenteraadslid ooit in Mechelen, nu wordt ze ook de jongste gemeenteraadsvoorzitter van Vlaanderen.

Fabienne Blavier blikt tevreden terug op de voorbije drie jaar, hoewel corona ook voor de raadswerking de nodige uitdagingen met zich meebracht. “We wilden van bij het begin van de legislatuur meer ruimte voor debat in de raad en de raadscommissies. Daar zijn we zeker in geslaagd: de hervorming van de raadscommissies zorgden voor een nauwere band tussen raadsleden en schepenen en we moderniseerde het actualiteitsdebat bij de start van de raad. Het voorstel ligt klaar om de start van de raad naar 19u te brengen en standaard te beginnen met de vragen van de raadsleden in plaats van er mee te eindigen. Nog meer ruimte voor democratisch debat dus en nog interessanter voor de raadsleden.”

Maar de coronapandemie bracht dus helaas ook heel wat beperkingen met zich mee. “Het louter digitaal vergaderen beperkte de interactieve mogelijkheden die we voor ogen hadden met de raadscommissies. We pastten onze werking in korte tijd aan en ik ben de raadsleden dankbaar om zich ook digitaal te blijven engageren”, aldus Fabienne Blavier.

Voorzitter voor alle Mechelaars

Voor Maxine Willemsen, sinds 2019 gemeenteraadslid, is het dan ook belangrijk om de continuïteit van de raadswerking verder te zetten. “Over de grenzen van meerderheid en oppositie wordt in de Mechelse gemeenteraad goed samengewerkt ook al kunnen we serieus van mening verschillen. Het is belangrijk om in deze goede sfeer verder te werken. Tegelijk wil ik als nieuwe voorzitter ook echt een voorzitter zijn voor alle Mechelaars: de raadsleden in de meerderheid en oppositie en ook de Mechelaars buiten de raad. Ik wil de kloof tussen raad en de straat nog kleiner maken. Met het burgerpanel hebben we daarvoor een eerste experiment opgezet. Het burgerpanel bewees het nut en belang om een diversiteit aan stemmen aan het woord te laten. Met de lessen van het eerste burgerpanel wil ik volop aan de slag.”