Mars ter nagedachtenis van homofobe moord op Ihsane Jarfi

10 Oktober 2022

Mars ter nagedachtenis van homofobe moord op Ihsane Jarfi

"Het is een moment om Ihsane te herdenken en een vredevolle boodschap uit te sturen die kadert in onze grotere strijd tegen LGBTQIA+-fobie en racisme” - schepen Gabriella De Francesco

Op zondag 16 oktober wordt een mars ter nagedachtenis van de moord op Ihsane Jarfi georganiseerd. Het Roze Huis slaat daarvoor de handen in elkaar met de stad Mechelen, çavaria, stichting Ihsane Jarfi, Rainbowhouse Brussel, HLWM, Federation Prisme en regenbooghuis UniQue. Iedereen die een vuist wil maken tegen homofobie, discriminatie en racisme is welkom om deel te nemen aan deze mars.

In 2012 werd Ihsane Jarfi na een avondje uitgaan in Luik door vier mannen ontvoerd en zwaar mishandeld, omwille van zijn homoseksualiteit. Zijn lichaam werd acht dagen later toegetakeld gevonden in een veld in Tinlot (Hoei). De mannen werden veroordeeld tot zware gevangenisstraffen. Deze zaak is de eerste in België waarbij homofobie als verzwarende omstandigheid werd gezien.

“In Mechelen is er geen plaats voor racisme en discriminatie. Daar voeren we een actief sensibiliseringsbeleid rond met gerichte acties, projecten en ontmoetingsmomenten. We delen verhalen en zetten in op zichtbaarheid en verbinding. We blijven in dialoog gaan voor een gelijkwaardige samenleving”, vertelt schepen voor gelijke kansen Gabriella De Francesco. “Maar er zou nergens ter wereld plaats mogen zijn voor discriminatie, daarom het grote belang van deze mars. Het is een moment om Ihsane te herdenken en een vredevolle boodschap uit te sturen die kadert in onze grotere strijd tegen LGBTQIA+-fobie en racisme.”

Herdenkingsmars

De mars vindt plaats op zondag 16 oktober in Mechelen. Iedereen is welkom vanaf 14 uur op de Grote Markt. Om 14.30 uur start schepen Gabriella De Francesco met een speech, deze wordt gevolgd door een speech en oproep van LGBTQIA+ belangenbehartiger çavaria. Aansluitend is er een korte performance van Lyna. Rond 15.15 uur start de mars, die door het stadscentrum van Mechelen zal trekken. Omstreeks 16.15 uur eindigt de mars terug op de Grote Markt. Om 17.30 uur kunnen geïnteresseerden in cinema Lumière gratis de film ‘Animals’ bekijken, een film over Ihsane Jarfi.

Het Roze Huis-çavaria Antwerpen vzw

Het Roze Huis behartigt al 26 jaar de belangen van de regenbooggemeenschap in de provincie Antwerpen. Als koepel ondersteunen ze de werking van het provinciale verenigingsleven rond seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie. Door acties te voeren en vorming en advies te verstrekken, gaan ze hokjesdenken tegen en zetten ze zich voor gelijke kansen en rechten.

“De mars ter nagedachtenis Ihsane Jarfi is helaas in 2022 nog altijd nodig. Niet alleen om de herinnering aan Ihsane levend te houden, maar omdat vechten voor gelijkheid en verdraagzaamheid nog altijd hard nodig is, zeker in de situatie waarin de wereld zich nu bevindt. We willen een statement maken dat xeno- en homofobie, racisme, ongelijkheid en onverdraagzaamheid geen plaats hebben in deze maatschappij”, aldus de coördinator van de mars en vrijwilliger bij Het Roze Huis, Jacques Smet.

Fondation Ihsane Jarfi

De vader van Ihsane, Hassan Jarfi, richtte in 2014 de ‘fondation Ihsane Jarfi’ op. De stichting strijdt tegen homofobie en discriminatie en zamelt geld in voor projecten ter bevordering van verdraagzaamheid en interculturele dialoog. Jarfi trekt zelf ook regelmatig naar scholen, waar hij vertelt over zijn zoon, en de leerlingen sensibiliseert rond homofobie.

Meer informatie