Bert Delanoeije: "Maak van dorpsplein Muizen groene speelruimte"

22 Oktober 2019

Bert Delanoeije:

Als het van gemeenteraadslid Bert Delanoeije afhangt, komt er een participatietraject over de omvorming van het dorpsplein in Muizen. Op de gemeenteraad maandagavond stelde hij voor om er een groene speel- en evenementenplek van te maken voor zowel basisschool De Bel als voor de buurt. Ook de overdekte fietsenstalling kan optimaler benut worden. Op het dorpsplein van Muizen werd enkele jaren geleden een overdekte fietsenstalling geplaatst. Volgens gemeenteraadslid Bert Delanoeije wordt daar vooral gebruik van gemaakt tijdens activiteiten in het dorpshuis of op het plein, maar staan de rekken op andere momenten zo goed als leeg. Hij stelt voor om minstens een deel van de fietsenstalling af te sluiten en tijdens de schooluren ten dienste te stellen van de naastgelegen basisschool De Bel. “Steeds meer kinderen kiezen de fiets om naar school te gaan, ook in basisschool De Bel in Muizen. Fietsen en fietskarren nemen er alsmaar meer ruimte in op de speelplaats, waardoor de school ouders recent zelfs opriep om geen fietskarren meer op school achter te laten. Dat zou niet mogen in de fietsstad van Vlaanderen, waar juist het comfort voor fietsers moet verbeteren om het gebruik van de fiets nog meer te stimuleren”, aldus Bert Delanoeije.  Groen hartVolgens Bert kan niet alleen de fietsenstalling, maar bij uitbreiding het volledige dorpsplein gedeeld worden door de school en de buurt. “De zocalo wordt overdag tijdens de schooluren haast nooit gebruikt en grenst aan de boomende kleuter- en basisschool die smacht naar meer speel- en buitenruimte. Met een simpele facelift kan de stad het plein omvormen tot een groen speelplein. Leuk voor de kinderen tijdens de schooluren én aantrekkelijker als evenementenplein de rest van het jaar”, klinkt het. Het voorstel past binnen de visie van het stadsbestuur om meer groen te creëren op het openbaar domein en in te zetten op slim en zuinig ruimtegebruik, maar ook om van scholen brede scholen te maken met meer betrokkenheid vanuit de buurt. “De vraag vanuit de school en de buurt is een kans voor de stad om te werken aan ontharding en vergroening en tegelijkertijd het gebruik van de fiets naar school te stimuleren. De omvorming van het dorpsplein zal dan ook gebeuren in samenspraak met de school, ouders en buurtbewoners. Samen kunnen we een schitterend nieuw groen plein in Mechelen realiseren”, aldus schepen Patrick Princen, bevoegd voor het openbaar domein en participatie.