Voorbij de symbooldiscussie: inzake warme maaltijden op school pleit stad voor totaalaanpak

26 Oktober 2021

Voorbij de symbooldiscussie: inzake warme maaltijden op school pleit stad voor totaalaanpak

Schepenen van Onderwijs en Armoedebestrijding, Marina De Bie en Gabriella De Francesco, pleiten in de gemeenteraad voor een brede aanpak van armoede op school en waarschuwen om van de ‘lege brooddozen op school’ geen symbooldiscussie te maken. Ze reageren daarmee op een voorstel vanuit de oppositie.

Scholen die geconfronteerd worden met lege brooddozen of – wat veel eerder het geval is – brooddozen met ongezonde of weinig gevarieerde voeding, weten dat dit een zeer complexe uitdaging is. “Het is één van de redenen waarom we de scholen nu ook ondersteunen om vanuit het Onderwijsoverleg Mechelen (OOM) oplossingen uit te werken”, verduidelijkt schepen van Onderwijs Marina De Bie. Op 17 december gaat het labo BroodNodig aan de slag met de onderwijspartners van het Basisonderwijs, maar ook wetenschappers, armoedeverenigingen, wetenschappers, organisaties rond voedseldistributie en gezonde voeding. Dit initiatief komt vanuit de scholen zelf na verschillende gesprekken rond de betaalbaarheid van de schoolfactuur en de nood om te werken aan armoedesensitiviteit.

Vanuit de oppositie werd afgelopen week al wel een oplossing voorgesteld: gratis warme maaltijden op school voor kwetsbare kinderen. “Niemand wil scholieren met lege brooddozen, maar blind focussen op gratis warme maaltijden op school voor kwetsbare kinderen is niet de oplossing in de strijd tegen armoede en lege brooddozen”, geeft schepen van Armoedebestrijding Gabriella De Francesco aan. “In de eerste plaats maken we zo op school een wel heel pijnlijk onderscheid tussen kwetsbare leerlingen mét gratis warme maaltijd en niet-kwetsbare leerlingen zonder gratis warme maaltijd. Ten tweede wordt het echte probleem daarmee natuurlijk niet aangepakt: het feit dat kwetsbare gezinnen nu eenmaal andere katjes te geselen hebben dan gevarieerd en gezond koken.”

Een maaltijd voorzien voor alle leerlingen, om zo geen onderscheid te maken, zou een enorme uitdaging zijn: in totaal zijn er ruim 10 000 leerlingen in het basisonderwijs en hetzelfde aantal in het secundair in Mechelen. Dit is op dit moment niet in verhouding tot te beperkte winst die de maatregel zou opleveren voor kwetsbare kinderen. De stad zet daarom vooral in op andere initiatieven:

Er wordt gewerkt aan sensibilisering en armoedesensitiviteit (onder andere binnen het OOM), waardoor scholen beter gewapend zijn om met deze problematiek om te gaan. Via initiatieven als het buddyproject en ‘Talent aan zet’ werken we specifiek aan de kansen van kwetsbare leerlingen.

Vanuit de stad proberen we de schoolfacturen van alle leerlingen te beperken, onder andere via een toelage aan alle scholen voor het vervoer naar het zwembad en ter ondersteuning van de voor-, middag- en naschoolse opvang. Samen goed voor ruim 270 000 euro per jaar. Daarnaast bieden we ook rechtstreekse steun voor wie moeite heeft met het betalen van de schoolfactuur. Afgelopen jaar kwam de stad hier voor meer dan 120 gezinnen in tussen, goed voor bijna 45.000 EUR aan schoolfacturen van kwetsbare Mechelse gezinnen. Daarnaast werden ondertussen bijna 1000 leerlingen afgelopen schooljaar geholpen met een geef- of leenlaptop van de stad. “Beide corona-steunmaatregelen tonen aan dat het probleem veel complexer is: naast de discussie rond voeding, gaat het ook over de juiste kleding en lesmateriaal, kunnen meegaan op schooluitstap, enz. De lege brooddoos dreigt een symbool te worden die de aandacht voor deze andere zaken doet verslappen”, gaat schepen Marina De Bie verder.

Tot slot mogen we niet vergeten dat kinderen nog steeds het meest van de tijd thuis eten. Amper 140 dagen van de 365 kunnen ze ’s middags terecht op school. De stad zet daarom vandaag al volop in op het sensibiliseren van ouders. We leren ouders dat gezond en voedzaam koken niet per se duur hoeft te zijn. “Gelijke onderwijskansen lossen we dus niet alleen op met een gratis warme maaltijd. Met een lege maag is het heel moeilijk studeren, maar zonder laptop of het juiste schoolmateriaal is er helemaal geen beginnen aan”, besluit schepen Gabriella De Francesco.

In de gemeenteraad van 25 oktober werd het voorstel van de oppositie om gratis warme maaltijden te voorzien voor kwetsbare kinderen dus niet weerhouden. Ten eerste lopen er dus al heel wat initiatieven rond gezonde voeding thuis en op school en ten tweede is het belangrijk om de denktank die de scholen in de schoot van het Onderwijsoverleg Mechelen nu zelf gestart zijn niet te doorkruisen met allerlei initiatieven vanuit de gemeenteraad.