Leerwinkel Regio Mechelen bestaat 1 jaar

12 Oktober 2022

Leerwinkel Regio Mechelen bestaat 1 jaar

De Leerwinkel vertrekt vanuit de noden van de klant, kan de juiste informatie geven of deze begeleiden richting een nieuwe opleiding, certificaat of diploma. Doel is je positie op de arbeidsmarkt versterken via een opleiding, maar met gerichte  focus op de talenten en de sterktes van de personen met een leerwens.

Stijgende bekendheid en grotere doelgroep zorgt voor sterke stijging aantal klanten 

In september 2021 ging in Mechelen de Leerwinkel van start. Op een jaar tijd volgden 134 (jong)volwassenen hier een traject om hun leerwens in vervulling te zien gaan. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die vastgelopen zijn in hun schoolloopbaan, kwetsbare doelgroepen of moeders zonder diploma. De Leerwinkel helpt hen op weg met informatie over opleidingen en leerloopbaanbegeleiding. 

Volwassen en jongvolwassenen met een leervraag of met een leerloopbaan die vastloopt terug een nieuw doel en nieuwe moed geven, dat is in het kort de doelstelling van de Leerwinkel. Dit initiatief startte een jaar geleden vanuit het Mechels kinderarmoedeplan en het flankerend onderwijsbeleid van de stad. Het is een brede samenwerking tussen VDAB, CVO, onderwijsveld, welzijnsveld... In een jaar tijd is zowel het werkgebied als de doelgroep verder uitgebreid en is het tijd om een eerste balans op te maken.

Schepen van onderwijs Rina Rabau Nkandu samen met de onderwijs- en welzijnspartners van Leerwinkel Regio Mechelen op een netwerkevent in De Kettinghe (Heffen). 

Groei dienstverlening en doelgroepen

Mechelen is een onderwijsstad, met een zeer breed aanbod aan onderwijsvormen en -instellingen. De stad is zelf geen onderwijsaanbieder, maar speelt een actieve ondersteunende rol. De Leerwinkel is op korte tijd een belangrijk element in deze ondersteuning geworden en creëert een aanbod dat nog niet voor handen was in de stad, vertelt schepen van onderwijs Rina Rabau Nkandu: “Mechelen strijdt tegen armoede en wil een talentenstad en een kansenfabriek zijn. Op die drie domeinen speelt de Leerwinkel een cruciale rol. In de loop van een schoolcarrière kan er een moment komen waarop je vastloopt. Je wordt schoolmoe of je hebt even geen idee meer waar je naartoe wilt of wat de beste manier is om je doel te bereiken. Ook later in je loopbaan kunnen er momenten zijn dat je een andere weg wil inslaan, maar niet weet hoe er aan te beginnen. Dan kun je bij de Leerwinkel terecht.”

Ze gaat verder: “De Leerwinkel vertrekt vanuit de noden van de klant, kan de juiste informatie geven of deze begeleiden richting een nieuwe opleiding, certificaat of diploma. Doel is je positie op de arbeidsmarkt versterken via een opleiding, maar met gerichte  focus op de talenten en de sterktes van de personen met een leerwens. Door die talenten aan te spreken zet je de mensen in hun kracht en laat je hen iets studeren dat beter bij hen past op lange termijn duurzamer is."

Sinds een half jaar werd de dienstverlening verdubbeld dankzij twee ESF(Europees Sociaal Fonds)-projecten. Het gaat om de tender ‘leerwegadvies’ van VDAB en het Lio (Learning inside out) project. Dit is ook te merken aan het aantal klanten dat van een 30-tal in de periode tot maart, naar ruim 130 de laatste maanden is gestegen. Naast het feit dat de leerwinkel nog in opstartfase was, is dit ook te wijten aan de extra doelgroepen waar de leerwinkel nu op mikt. In eerste instantie gaat het om ‘de Mechelaar’, maar met een focus op maatschappelijke kwetsbare Mechelaars, zoals jonge moeders. Daarnaast is er een regionaal aanbod voor het arrondissement Mechelen, voor alle volwassenen met een leervraag die via VDAB aangemeld worden. Doel hier is het verkennen van opleidingsmogelijkheden voor werkzoekenden of kwetsbare werknemers. Tot slot is er ook een aanbod voor gedetineerden in het arresthuis van Mechelen. Via aangepast leerwegadvies werkt de Leerwinkel mee aan de actieve integratie van (ex)gedetineerden.

Toekomstplannen

De grote sterkte van de Leerwinkel is de functie als go-between tussen de verschillende onderwijs- en opleidingsinstellingen. Het versterken van het netwerk rond de Leerwinkel blijft dan ook een cruciaal deel van de werking.

De Leerwinkel is zeker gericht op de kansarme doelgroep, maar dat is ook een groep die vaak moeilijk te bereiken is. Die groep nog beter bereiken is een tweede belangrijke doelstelling. Dit zal gebeuren door beter zicht te krijgen op de drempels via evaluaties van de klanten en van het netwerk en door het organiseren van informatiemomenten op verplaatsing.

Tot slot blijft het ook de bedoeling om de dienstverlening in de regio verder uit te breiden.

“De Leerwinkel heeft op korte termijn een belangrijke plek in functie van het volwassenenonderwijs ingenomen. Ik ben zeer tevreden over de goede samenwerking met alle onderwijs- en welzijnspartners en met het goede werk dat de Leerwinkel het afgelopen jaar al geleverd heeft. Ik hoop dat we de volgende jaar kunnen blijven groeien om nog meer mensen te helpen. Zowel in de stad als in de ruimere regio”, besluit schepen van onderwijs Rina Rabau Nkandu.