Talentontwikkeling typeert nieuwe en bestaande onderwijsprojecten in Mechelen

02 September 2021

Talentontwikkeling typeert nieuwe en bestaande onderwijsprojecten in Mechelen

Kenmerkend voor Mechelen is de focus op talentontwikkeling daarbij. Een lijn die de stad ook doortrekt in de vernieuwde Buddy-werking en de nieuwe campagne Talent-aan-zet.

De start van een nieuw schooljaar betekent vaak ook de intrede van nieuwe onderwijsinitiatieven. In Mechelen ging deze week de Leerwinkel van start. Hier kunnen jongvolwassenen met een leerwens terecht voor informatie over opleidingen, persoonlijkheidstrainingen en loopbaanbegeleiding. Kenmerkend voor Mechelen is de focus op talentontwikkeling daarbij. Een lijn die de stad ook doortrekt in de vernieuwde Buddy-werking en de nieuwe campagne Talent-aan-zet.

Gisteren, op 1 september, ging in Mechelen de Leerwinkel van start. Zo’n Leerwinkel bestaat nog maar in enkele andere steden en is dus nog redelijk nieuw. Elke Mechelaar van 15 jaar en ouder met een leervraag of leerwens kan bij de Leerwinkel terecht, maar extra aandacht gaat naar maatschappelijk kwetsbare groepen, meer specifiek (jong)volwassenen en moeders zonder diploma. De Leerwinkel is niet gevestigd op een vaste locatie, maar zal in de opstartfase vooral vanuit het Sociaal Huis opereren. Een afspraak maken met de Leerwinkel kan via de website van de stad, zitdagen zijn woensdag en donderdag.

“Het doel van de Mechelse Leerwinkel is het vergroten van langetermijnkansen op de arbeidsmarkt”, vertelt schepen van onderwijs Marina De Bie. “Jongvolwassenen met een leerwens kunnen er terecht voor neutrale informatie en leerloopbaanbegeleiding. Zo we willen we een nieuwe weg creëren voor wie vastgelopen is in zijn of haar onderwijsloopbaan en kijken welke alternatieven er zijn om aan hun dromen of ambities tegemoet te komen. Zoals altijd in ons onderwijsbeleid ligt de focus daarbij op de talenten en het versterken van de eigenwaarde van de jongere in kwestie.”

De Leerwinkel is een neutraal kenniscentrum dat zowel informatie op maat als onder de vorm van infosessies voor een bredere groep zal voorzien. Verschillende partners trekken mee aan de kar. Dat zijn VDAB, CVO Crescendo, Agentschap Inburgering en Integratie, Ligo en LBC Volwassenonderwijs, waardoor gemakkelijk doorverwezen kan worden met oog voor een warme overdracht.

Buddy

Het Buddy-project loopt al sinds september 2018 en met succes. Vorig schooljaar waren er 81 buddy’s van 110 kinderen in 25 scholen. Schepen Marina De Bie legt uit: “Als buddy ben je de grootste supporter van de leerling die je begeleidt. Ze voelen zich daardoor beter in hun vel, durven en kunnen meer over hun gevoelens praten en leren zichzelf en hun talenten beter kennen. De buddy zorgt hiervoor door te werken op maat van de noden van de leerling en via het creëren van een vertrouwensrelatie."

Sinds de start van de coronacrisis, en zeker in de lockdownperiode, is het belang van een buddy nog groter geworden. Het Buddy-project wordt daarom uitgebreid. “We gaan ons nu ook richten op de tweede en derde graad van het secundair, waarbij we rolmodellen en mentoren uit het werkveld willen inzetten als talentcoach én om de leerling in kwestie te helpen bij het realiseren van zijn of haar dromen.”

In het nieuwe traject is het koppelen van de juiste begeleiding aan de vragen of noden van de jongere een belangrijke stap. Naast de ‘Buddy’ zoals we die nu kennen kan dit ook een rolmodel zijn (bv. een ex-leerling van de school in kwestie) of een mentor uit het werkveld (wanneer de jongere een specifiek carrièredroom heeft). Als de jongere elders beter geholpen kan worden, is ook doorverwijzen een optie.

Voor de vernieuwde werking van het Buddy-project, wordt in de loop van de maand september vooral gezocht naar nieuwe vrijwilligers. Voor oud-leerlingen gebeurt dit ook via de secundaire scholen. Vanaf eind september selecteren de scholen leerlingen die baat hebben bij dit systeem. In de loop van de maand oktober wordt de leerlingen aan hun buddy gekoppeld en wordt het traject opgestart.

Talent-aan-zet

Begin oktober zal de stad de campagne Talent-aan-zet lanceren, voor jongeren uit de tweede of derde graad van het Mechels secundair beroepsonderwijs. Hun (leer- of beroeps)toekomst staat centraal. “Met Talent-aan-zet willen we hen helpen om niet te blijven zitten met hun dromen, verlangens en talenten. We merken vaak heel wat potentieel op bij deze Mechelse volwassenen van morgen en willen dat volop mee ondersteunen en stimuleren”, legt schepen De Bie uit.

Met een mailtje, filmpje of op de manier die zij verkiezen, kunnen deze leerlingen (voor half november) laten weten hoe zij zichzelf dromen en wat hen daarbij in de weg staat. Eind december worden de laureaten bekend gemaakt en gaan we samen aan de slag. Hefbomen als steunfiguren en persoonlijke talenten worden geactiveerd, maar ook concrete drempels worden in kaart gebracht en aangepakt. De uitkomst kan er heel verschillend uitzien: een supporter, iemand die jou met het juiste netwerk linkt, enkele gesprekken met een talentcoach, een stageplaats, een financieel steuntje enzovoort.

Meer info over alle onderwijsprojecten in Mechelen: https://www.mechelen.be/onderwijs

Foto v.l.n.r.: Julie Mariën (coördinator Buddy Mechelen), Marina De Bie (schepen van onderwijs) en Leen Mertens (coördinator Leerwinkel Mechelen)