Leerlingen helpen bij aanplant van 1000 nieuwe bomen in Nekkerspoel

02 Maart 2023

Leerlingen helpen bij aanplant van 1000 nieuwe bomen in Nekkerspoel

"Met dit nieuw bos gaan we voor een driedubbele bonus: een snellere realisatie van de natuurversterking van de Vrouwvliet, het mooier en natuurlijker maken van de onmiddellijke omgeving én een fijne en leerrijke ervaring voor de nabije school”, aldus schepen voor natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen. 

Leerlingen van het Busleyden Atheneum campus Caputsteen helpen deze week bij de aanplant van 1000 bomen op een grasveld langs de spoorweg in de Kleine Nieuwedijkstraat, Nekkerspoel. Met de aanplant wordt de Vrouwvliet vallei versterkt, een ambitie die de stad al langer heeft.

De Vrouwvliet is een belangrijke groenblauwe ader doorheen het noorden van de stad. Op verschillende plaatsen is de vallei volgebouwd en ook de Vrouwvliet zelf is nu grotendeels een betonnen geul.

Schepen voor natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen: "De Vrouwvliet speelt een belangrijke rol in onze plannen om de natuur in en rond de stad te versterken, omdat het een ideale verbinding is tussen het Mechels Broek, de omgeving van Kauwendaal en Tivoli, de benedenloop van de Dijle en de natuurgebieden rond het Zennegat. Op dit moment is het nog vooral een verbinding op recreatief vlak. Dankzij de plannen van de Vlaamse Mileumaatschappij om de Vrouwvliet terug natuurlijkere oevers te geven en te ontharden, en onze ambitie om de Vrouwvlietvallei een groener karakter te geven, zal dit een betere en mooiere natuurverbinding worden en een structurele as van ons Natuurpark Rivierenland.”

Het perceel dat nu bebost wordt, is een compensatie voor de toekomstige woonsite Wattland, nabij de Keerdoksite. Om dit te realiseren moest er 1790 m² ontbost worden. Ook een historische, niet-vergunde ontbossing van 400 m² op de site (waarvoor de ontwikkelaar Cores niet verantwoordelijk was), wordt op vraag van het Agentschap Natuur en Bos mee gecompenseerd met een compensatiefactor van 1,5. Daardoor bedraagt de totale opgelegde boscompensatie 3285 m². Voor de stad is het steeds belangrijk om boscompensatie lokaal uit voeren, waardoor het perceel aan de Vrouwvliet een goede optie was. Voor het uitvoeren van de compensatie vergoedt Cores de stad met een bedrag van 5,60 euro per vierkante meter of 18.396 euro in totaal.

Schepen voor natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen: “Het was heel fijn om samen met de leerlingen van BA Caputsteen bomen te planten. Hun enthousiasme was bijzonder groot en dat is super: zij planten als scholieren nu het bos aan waarin ze later samen met hun kinderen kunnen spelen en wandelen. Met dit nieuw bos gaan we voor een driedubbele bonus: een snellere realisatie van de natuurversterking van de Vrouwvliet, het mooier en natuurlijker maken van de onmiddellijke omgeving én een fijne en leerrijke ervaring voor de nabije school.”  

In totaal worden er woensdag 1 maart en vrijdag 3 maart ongeveer 1000 stuks geplant, waaronder verschillende bomen (zomereik, haagbeuk, winterlinde, gewone vogelkers, zwarte els, veldesdoorn en spork) en bosrandsoorten (rode kornoelje, eenstijlige meidoorn, hazelaar, wilde brem, en hondsroos).

“Nieuwe bossen vragen opvolging. We monitoren elk aangeplant bos daarom seizoen per seizoen. Wanneer andere planten de bomen overwoekeren, wordt er gemaaid. Mochten er te veel boompjes sterven de komende jaren, zullen die ook bijgeplant worden”, besluit schepen Princen.