Mechels kunst- en cultuurlandschap in kaart gebracht

02 Juli 2021

Mechels kunst- en cultuurlandschap in kaart gebracht

Het Mechels Kunstenoverleg (MKO) en de afdeling Lokaal Cultuurbeleid van de stad Mechelen maakten een stand van zaken op van de kunst- en cultuursector in Mechelen anno 2021. Verschillende professionele kunstenorganisaties, kunstenaars en verenigingen werden bevraagd. Hun analyse, met huidige uitdagingen en ambities voor de toekomst, vormen de nieuwe landschapstekening voor kunst en cultuur in Mechelen, waarop het toekomstig cultuurbeleid zal afgestemd worden. Het was een zwaar jaar voor de cultuur- en kunstensector, ook in Mechelen. Het Vlaams Kunstendecreet dwong tot nieuwe keuzes en dan was er nog corona. Stilaan maken we de balans op en durven we hoopvol kijken naar de toekomst. De gezamenlijke ambitienota, in vakjargon ‘landschapstekening’, kwam tot stand na een uitgebreide participatieronde met zowel de Mechelse professionele kunstenhuizen als individuele kunstenaars en het rijke socio-culturele verenigingsleven. Naast de 13 professionele kunstenorganisaties namen in totaal 46 kunstenaars en 30 socio-culturele verenigingen deel aan deze oefening. De initiatiefnemers overhandigden de landschapstekening vanmiddag plechtig aan schepen van cultuur Björn Siffer (zie foto). “Het is een uniek werkstuk geworden dat ons een inkijk geeft in de troeven die we vandaag hebben en de kansen die er liggen om samen Mechelen als cultuur- en kunststad verder op de kaart te zetten”, zegt hij.  Samengevat hebben de leden van het Mechels Kunstenoverleg en het Lokaal Cultuurbeleid de gedeelde ambitie om te streven naar een kunststad waar: Het cultureel weefsel sterk verbonden is en samenwerking vanzelfsprekend is Er cultuur is voor allen, een stad waarin kunst- en cultuurparticipatie vanzelfsprekend is voor iedereen en een hefboom vormt tot diversiteit en inclusief Een voedingsbodem is voor artistiek talent. Waar ruimte is om te experimenten, te ontdekken, te groeien, te leren en te inspireren Kunst en cultuur een dynamiserende factor zijn voor vernieuwing en ontwikkeling Uitnodiging tot dialoog De analyse van ambities en uitdagingen geeft aanleiding tot verdere dialoog. De Mechelse landschapstekening is een momentopname in een continu denkproces waarbij we alle culturele actoren wensen te betrekken. De voorgestelde ambities diepen we op zaterdag 16 oktober verder uit tijdens een Staten Generaal Cultuur. Vlaamse subsidies De landschapstekening die vandaag gepresenteerd wordt is in belangrijke mate ook een document om de professionele kunstenorganisaties te ondersteunen in het schrijven van hun Vlaamse subsidiedossiers. Door de uitgebreide omgevingsanalyse is immers meteen helder hoe de individuele organisaties elkaar kunnen versterken en aanvullen. “Want als er één ding duidelijk mag zijn is dat de sterkte van het Mechelse cultuurlandschap juist die onderlinge samenwerking is. Dat moeten we absoluut behouden en nog uitbreiden. We hebben elkaar nodig”, besluit schepen Björn Siffer.  Meer info en de integrale landschapstekening vind je op:  www.mechelen.be/landschapstekening-kunst-en-cultuur-in-mechelen