Vallende blaadjes? Mechelen ‘laat ze liggen’!

27 Oktober 2021

Vallende blaadjes? Mechelen ‘laat ze liggen’!

Met het vallen van de bladeren duiken ook de bladkorven terug op in het straatbeeld. Hoewel het opruimen van bladeren nodig blijft, zal de stad Mechelen vanaf nu de bladeren bij struiken, monumentale bomen en zones waar sowieso weinig gemaaid wordt zoveel mogelijk laten liggen. De stad roept inwoners op om hetzelfde te doen. Het leek even alsof de bomen dit jaar geen zin hadden hun bladeren te laten vallen, maar tot grote opluchting van alle leerkrachten basisonderwijs met knutsel- of verzamelplannen rond het thema ‘herfst’ is het nu toch zover: bomen hullen zich in de kleuren van onze stad en verliezen beetje bij beetje hun kruin.Om met de gevallen bladeren om te gaan, hebben de stadsdiensten samen met de Vereniging voor Openbaar Groen op basis van hun ervaringen de voorbije jaren een kader uitgewerkt. Schepen van openbare werken en natuur- en groenbeheer Patrick Princen legt uit: “We hebben iets te snel de reflex om gevallen bladeren als overlast te bekijken, terwijl de gevallen bladeren net heel veel voordelen bieden: ze vormen een natuurlijke bron van voedingsstoffen voor de planten en ze zijn een schuilplaats en nestmateriaal voor vogels en kleine dieren. Bladeren die blijven liggen worden binnen de kortste tijd gecomposteerd en ook op vele plaatsen is een geleidelijk opgebouwde laag bladeren van maximaal 10 cm geen probleem, maar eerder een zegen voor de planten en bomen. We gaan ons onderhoud daar dan ook op aanpassen. We laten bladeren in principe op die plaatsen liggen en bouwen zo een rijke voedingslaag op. We ruimen ze alleen op waar het niet wenselijk is of gevaarlijk kan worden.”Naast voetpaden, fietspaden en wegen zullen bladeren ook geruimd worden op sportvelden, speeltuinen en bij een aantal cultuur-historische locaties, intensief gebruikte grasvelden en op de begraafplaatsen. Op deze locaties mag maximaal een dunne laag bladeren blijven liggen, op de andere locaties kan dat een dikkere laag of alles zijn.Op die plaatsen waar de bladeren geruimd worden, zullen de stadsdiensten blijven gebruikmaken van bladblazers. Dat is noodzakelijk om efficiënt en snel de bladeren te kunnen verzamelen op één strook, zodat de veegmachine ze in één keer kan opruimen.Verder zijn er nog een aantal aandachtspunten: Bladeren die blijven liggen verspreiden zich best niet buiten de zone waar ze kunnen blijven liggen, ze worden bij voorkeur verzameld waar de kans op verspreiding klein is. We brengen ze daarom op die locaties zoveel mogelijk samen Voor enkele bomen worden bladeren wel vaker geruimd: Berken: ruimen in de buurt van vijvers om te vermijden dat ze massaal in het water terecht komen Eiken: bladeren verteren zeer langzaam Notenboom: bladeren worden verwijderd van gazons omdat gras niet tegen het looizuur in deze bladeren bestand is BladkorvenMet de nieuwe aanpak blijft het noodzakelijk om bladkorven te voorzien op het openbaar domein om, daar waar het wenselijk is, de geruimde bladeren te verzamelen voor ophaling. Net zoals andere jaren, worden vanaf deze week op ruim 250 locaties bladkorven geplaatst. “Maar we hopen dat de Mechelaars het voorbeeld van de stad volgen en dus ook daar waar het kan de bladeren laten liggen als voedingsbodem voor de planten en schuilplaats voor kleine dieren. Zo maken we van Mechelen een rijke biodiverse stad.”