Kruispunten Nekkerspoel worden veiliger en comfortabeler

11 Augustus 2022

Kruispunten Nekkerspoel worden veiliger en comfortabeler

Werken aan Zonnestraat gestart, werken aan de Weidestraat en het kruispunt met Lakenmakers- en Boerenkrijgstraat volgen nog.

Stad Mechelen is sinds enkele jaren bezig met een systematische verbetering van de oversteekplaatsen. Deze worden allemaal geïnventariseerd en nadien aangepakt. Schepen van openbare werken Patrick Princen legt uit: “Door oversteekplaatsen gelijkgronds aan te leggen of de stoep te verlagen, zorgen we ervoor dat minder mobiele mensen, mensen met een buggy enz. comfortabel en veilig de straat kunnen oversteken. Op sommige plaatsen volstaat het om de stap plaatselijk te verlagen, op ander plaatsen leggen we een volledig kruispunt opnieuw aan om snelheidsremmende maatregelen te kunnen nemen, de stoepen te verbreden en/of extra groen en fietsparkeerplaatsen te voorzien. In de omgeving van de Dennenstraat werden al enkele kruispunten vernieuwd, nu starten we in de Nekkerspoelstraat.

Drie kruispunten

Gisteren startten de werkzaamheden aan het kruispunt van de Zonnestraat met de Nekkerspoelstraat. De werken zullen duren tot en met maandag 22 augustus. Schepen Princen vertelt: “Op dit kruispunt worden de stoepen op beide hoeken van de straat verbreed en de overgang naar het zebrapad verlaagd. Het zebrapad schuift een beetje op richting het kruispunt zelf, waardoor er op de verbrede stoep plaats ontstaat voor een vijftal fietsbeugels.”

Na deze werken komen ook de kruispunten met de Lakenmakersstraat / Boerenkrijgstraat en met de Weidestraat aan de beurt. Deze timing ligt nog niet volledig vast. De werkzaamheden hier omvatten:

  • Weidestraat: verlagen van de boordstenen en het verplaatsen van het zebrapad naar de andere zijde van het kruispunt
  • Boerenkrijgstraat / Lakenmakersstraat:
    • Er worden nieuwe verkeerslichten geplaatst
    • Verbreden van het voetpad tussen beide oversteekplaatsen (aan de zijde van de Boerenkrijgstraat)
    • Extra plantvakken in het voetpad aan het oostelijke zebrapad

Tijdens de loop van de werken is de Zonnestraat afgesloten ter hoogte van de Nekkerspoelstraat, het verkeer op de Nekkerspoelstraat zelf verloopt over 1 rijstrook met lichtenregeling. De meest recente info wordt steeds meegegeven via https://www.mechelen.be/nekkerspoelstraat-kruispunten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Vanhoeyveld. De kostprijs voor het aanpakken van de kruispunten Dennenstraat en Nekkerspoelstraat bedraagt in totaal 215 000 euro.