Kruidtuin krijgt nieuw elan

09 December 2009

In de komende twee jaar krijgt de groene long van het Mechelse stadscentrum een nieuwe inrichting. "De kruidtuin, die historisch evolueerde van een strakke Franse tuin naar een Engelse landschapstuin stapt nu definitief de eenentwintigste eeuw in", zegt Schepen van Leefmilieu Marina De Bie. De Schepen is enthousiast over het ontwerp."De wordt heraangelegd op basis van een nieuw en origineel ontwerp. Ontwerper 'Fondu Landscape Architects' liet zich daarvoor inspireren door een schets van de hopplant. Uiteraard een referentie naar de brouwerstraditie van Mechelen. Knap om te zien hoe bijvoorbeeld sommige bladeren in het hop-ontwerp fungeren als kruidengemeenschappen en andere als zitbanken.Het is vernieuwend en toch raakt het niet aan het oorspronkelijke karakter van de tuin zoals hij in 1862 door Louis Fuchs ontworpen werd." Dodoenstuin

In een volgende fase wordt de speelfunctie in de Kruidtuin versterkt en uitgebreid.
"Waar nu de serres staan komen speeltuigen voor verschillende leeftijden en zelfs een waterspel-element. Meer speelmogelijkheden voor kinderen dus", legt De Bie uit. "En dat is niet alles. Vlak naast de speelzone komt een horecazaak met een heus bomenplein erbij. Daar kunnen mensen gezellig komen terrassen."
Schepen de Bie ziet een aantal voordelen in het nieuwe ontwerp. "Door de nieuwe locatie van de speelzone komt er meer ruimte voor grasveld. Dat komt goed uit, ook met het oog op evenementen zoals Parkpop. Er zal meer ruimte zijn voor het publiek. En wat nog nieuw is: centraal in de Kruidtuin komt een vast podium te staan. Zo vermijden we teveel af- en aanvoer van podiummateriaal met camions." De Schepen wil benadrukken dat de draagkracht van het park een prioriteit blijft voor haar. "We zien dat het park nu al drukker bezocht wordt, en het zal in de toekomst waarschijnlijk nog drukker worden. Daarom wordt het grasveld helemaal opnieuw aangelegd. Het park mag niet overbelast worden. Daar moeten we op toezien."

In de laatste fase wordt de toegang tot het park vergemakkelijkt voor studenten, senioren en rolstoelgebruikers. Schepen De Bie legt uit. "Er komt een voetgangersdoorgang naar de gebouwen van de KHM. Dat is een markante verbetering. En de ingang aan de Zandpoortvest krijgt een andere hellingsgraad. Die wordt dus makkelijker toegankelijk voor senioren en rolstoelgebruikers."
Een laatste opmerkelijke ingreep gebeurt aan de toegangsbrug van tarsenaal.
"Daar voorziet het ontwerp een soort 'landmark' die duidelijker moeten aanduiden dat er een bijzondere ontmoetingsplek aan het water ligt. tArsenaal krijgt daardoor een meer opvallende plaats in het geheel", besluit De Bie.

Het totale kostenplaatje voor de globale herinrichting van de Kruidtuin wordt geraamd op 4.615.000 €. De werken moeten grotendeels afgerond zijn in 2012.