28 000 euro voor zes klimaat- en circulaire acties

05 Juni 2023

28 000 euro voor zes klimaat- en circulaire acties

Maar liefst zes Mechelse klimaat- en circulaire initiatieven kunnen rekenen op een financieel duwtje in de rug van Stad Mechelen. Op #wereldmilieudag een fijn en toepasselijk geschenk!

Het subsidiereglement klimaatactie is de afgelopen jaren uitgebreid, o.a. naar acties rond circulariteit, en ook het belang ervan is enkel toegenomen. Het reglement zet projecten in beweging die anders enkel een goed idee waren gebleven. Ook deze keer weer krijgen zes initiatieven de nodige steun om echt een project te kunnen worden.

 

Klimaatinitiatieven

Drie laureaten van de zes hebben een project dat specifiek op klimaat gericht is. Deze zijn ook verspreid over de verschillende poten van het klimaatbeleid. Zo werkt KlimaatContact vzw aan sensibilisering via het trainen van Mechelse Klimaatcoaches. Deze coaches krijgen inzicht in klimaatpsychologie en krijgen handvaten aangereikt om constructief en verbindend over klimaat te spreken.

KlimaVélo van Klimaan vzw heeft dan weer mitigatie (of uitstootvermindering) als doel: zij werken een systeem van fietsriksja’s uit waarmee mensen zich tegen een lage prijs of gratis kunnen verplaatsen binnen een straal van 5km rond de Grote Markt. Hierbij zullen ze ook nieuwkomers in de stad betrekken en hen een opleiding geven.

Klimaan mikt ook op het adaptatieluik: zoals eerder al gecommuniceerd werd, gaan zij puinzakken leveren bij mensen die een deel van hun (voor)tuin ontharden in het kader van het VK tegelwippen, ze geven hierbij ook extra advies én de zakken wordt gevuld weer opgehaald.

Schepen van klimaat Patrick Princen: “De effecten van de klimaatverandering zijn ondertussen op veel plaatsen duidelijk zichtbaar, de voorspellingen van wetenschappers ogen somber. Maar we hoeven niet te wanhopen: we zijn misschien met heel veel die broeikasgassen uitstoten, maar we zijn gelukkig met evenveel die die uitstoot kunnen beperken. We merken elke dag dat heel wat Mechelaars hier actief mee bezig zijn in hun eigen huis, maar er zijn ook mensen met goede ideeën om aan de nodige transitie te werken of andere Mechelaars te helpen dit te doen. Ik zie het als onze taak om ook zeker die mensen en die initiatieven te ondersteunen. Het subsidiereglement ‘Klimaatactie’ is al vaak een hefboom voor duurzame projecten gebleken. Een voor een motiverende en enthousiasmerende projecten die echt een verschil maken. Dit willen we graag blijvend stimuleren.”

 

Circulaire projecten versterken de lokale economie en de klimaatinspanningen

In het huidige klimaatplan van de stad kreeg ook circulariteit een belangrijke plaats. Dat is logisch: de keuzes die we maken bij de producten die we kopen, gebruiken en verbruiken hebben een enorme impact op onze CO2-uitstoot. Bovendien kan een andere aanpak van onze grondstoffenstromen ook helpen om de schaarste ervan tegen te gaan en ons onafhankelijker maken van de soms onzekere internationale markten.

Bovendien zijn circulaire keuzes ook een goed idee voor onze lokale economie: wie nu al volop de kaart trekt van de circulaire economie, zal daar ook de meeste vruchten van kunnen plukken.

Coflab Mechelen is een van de drie circulaire projecten die een subsidie krijgt. Sinds maart 2022 kweken zij oesterzwammen op gebruikt koffiegruis van de stad. Sinds de recente verhuis kan de werking opgeschaald worden en willen ze ook meer mensen bereiken, inspireren en aanzetten om zelf aan de slag te gaan o.a. via de organisatie van Coflab Café’s.

De Speelclub mikt dan weer op kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders. Zij willen speelgoedabonnementen aanbieden zodat kinderen geen uitpuilende speelgoedkasten vol nodig hebben om toch regelmatig met nieuw speelgoed te kunnen spelen. Omdat ze om de twee maanden ander speelgoed zullen krijgen, wordt hun fantasie maximaal uitgedaagd.

Ook de Thomas More hogeschool springt volop op de circulaire kar. Hun studenten maken samen jaarlijks tussen de 300 en 1000 maquettes en modellen gemaakt uit nieuwe materialen, voornamelijk hout en karton. Die materialen belanden na afloop voornamelijk bij het (rest)afval. Bovendien zijn er ook andere afvalstromen van bruikbaar maquettemateriaal (zowel intern als extern) die niet benut worden. Op initiatief van de studenten en docenten, starten zij daarom op campus Faydherbe de RecupShop: een tweedehandswinkel voor circulair maquettemateriaal.

Schepen van economie Greet Geypen: “De circulaire economie bestaat uit heel veel verschillende facetten. Het gaat om het benutten van afval- en reststromen, het herbekijken van de productieprocessen en het versterken van de deeleconomie. Of ze nu bestaande processen beter maken of een nieuwe dienstverlening creëren: nieuwe circulaire initiatieven stimuleren anderen om ook op de kar te springen. Veel projecten hebben ook het potentieel om samen een netwerk te vormen, een ecosysteem van circulaire ondernemingen waaruit nog andere initiatieven kunnen ontstaan. Een groei van de circulaire economie in onze stad kan een stevige boost voor onze lokale economie betekenen.”

 

De winnaars

De zes onderstaande grote projecten (tot max. 5000 euro steun) kregen samen ongeveer 28 000 euro. Daarnaast krijgen ook 4 kleinere projecten elk 500 euro steun. Het gaat om twee projecten in het Caputsteenpark (Samentuin en Buurtkippenhok) en twee van Natuurpunt (Run for Nature en Walk for Nature 2023).

 • Klimaan vzw
  • Wat: Puinafvoer VK Tegelwippen
  • Budget: 5.000 euro
 • Klimaan vzw
  • Wat: KlimaVélo (milieuvriendelijk lokaal vervoer)
  • Budget: 5.000 euro
 • KlimaatContact vzw
  • Wat: Training Mechelse klimaatcoaches
  • Budget: 4.681,50 euro
 • Citamine vzw
  • Wat: Coflab opschaling (Mechelse oesterzwamkwekerij)
  • Budget: 4.783 euro
 • De Speelclub
  • Wat: Speelgoed abonnement kinderen 0-6 jaar
  • Budget: 5.000 euro
 • Thomas More
  • Wat: RecupShop (winkel circulair maquette materiaal)
  • Budget: 3.420 euro

 

Meer info