Klimaan vzw wint Allergroenste Pluim

15 Maart 2023

Klimaan vzw wint Allergroenste Pluim

In onze stad zijn er tal van initiatieven en verenigingen met een groot groen hart voor onze natuur. Zij verdienen allemaal een Groenste Pluim.

Afgelopen zaterdag konden leden en sympathisanten van Groen in Mechelen genieten van een unieke voorstelling van de natuurfilm ‘Onze Natuur’ met een inleiding door co-regisseur Pim Niesten. De perfecte gelegenheid om ook enkele Mechelse natuurvriendelijke initiatieven in de kijker te zetten en te belonen met een Groenste Pluim. De zes genomineerden waren Bijenwerkgroep Mechels Rivierengebied, Velt Mechelen, Jelte Pieter Dijkstra van Langen Asem, Klimaan vzw, bioboerderij Ferm en JNM Mechelen.

De aanwezigen konden hun stem uitbrengen. Alle organisatie kregen een Groenste Pluim mee naar huis, maar het was Klimaan vzw die uiteindelijk - na een spannende stemming - zich mocht kronen met de Allergroenste Pluim.

Ze mochten deze ontvangen uit handen van Kristof Calvo en schepen Patrick Princen: “We startten deze legislatuur met een droom van een nationaal park. Ondertussen hebben we een ambitieuze samenwerking uitgebouwd met Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt en tal van andere lokale besturen en wordt die droom stap voor stap werkelijkheid. De natuur in en rondom Mechelen beter beschermen en verbinden is het doel: we kopen samen gronden aan, investeren in beheersmaatregelen en maken de natuur ook meer toegankelijk om van te genieten. In onze stad zijn er daarnaast nog tal van andere initiatieven en verenigingen met een groot groen hart voor onze natuur. Ze zetten zich belangeloos in en zorgen er mee voor dat in een uitdagende, stedelijke context zoals Mechelen de natuur alle kansen krijgt die ze verdient.”

Vooraf aan de prijsuitreiking stelde schepen Patrick Princen de zes genomineerden uitgebreid voor. We brengen hieronder graag een samenvatting.

  • Bijenwerkgroep Mechels Rivierengebied (Natuurpunt)

Onze bijen hebben het moeilijk. Gelukkig zijn er daar de zeer bezig bijen van Bijenwerkgroep Mechels Rivierengebied om onze bijenpopulatie er weer bovenop te helpen. In heel Vlaanderen kennen we ze als Aculea, verwijzend naar de Aculeata of de angeldragers. Hier in Mechelen heeft de werkgroep een belangrijke rol gespeeld in de opmaak en uitrol van het Mechelse bijenplan. Ze inventariseren en kijken mee naar gepaste maatregelen. Ze verdienen voor al hun harde werk absoluut een Groenste Pluim.

  • Velt Mechelen

Natuurbescherming is niet alleen vraagstuk voor de natuurgebieden zelf. Zeker in een stedelijke en verstedelijkte context als Mechelen is het heel belangrijk dat we de overige ruimte zo natuurvriendelijk inrichten en beheren. Zo kunnen we in de manier waarop we tuinieren ook veel natuurvriendelijker zijn. En dat is exact wat Velt hier in Mechelen beoogt met haar projecten rond samentuinen, de vele workshops edm. Als je het aantal m2 tuin in Mechelen optelt, kom je aan heel wat hectaren natuurvriendelijk ingerichte ruimte. Het is dus evident dat het werk van Velt een Groenste Pluim verdient.

  • Jelte Pieter Dijkstra

Jelte vond zich in al zijn bescheidenheid minder goed passen in het rijtje van organisaties, maar hij verdient het wel degelijk dubbel en dik om hier in de kijker gezet te worden. De meesten kennen hem van snoepwinkel de Langen Asem waar ondertussen al een hele toog aan vegan snoep te vinden is of van zijn schitterende 1 miljoen krokusactie. Vorig jaar deden we samen een aanplant op het Sint-Romboutskerkhof vorig jaar en dit jaar in de Sinte-Mettetuin. Maar daarnaast is Jelte ook schaapsherder. Met zijn kudde van 25 schapen zorgt hij voor de natuurlijke begrazing van zo’n 5 hectaren aan natuurgebied en grasbermen. Heel belangrijk in functie van een betere biodiversiteit in onze stad. Daarom verdient Jelte absoluut een Groenste Pluim.

  • Klimaan vzw

Je vraagt je misschien af wat doet Klimaan als coöperatie rond energie en klimaat in dit rijtje van natuurinitiatieven. Ten eerste omdat klimaatverandering uiteraard de grootste bedreiging is voor heel wat van onze natuur en de weg naar een klimaatneutrale samenleving dus per definitie goed is voor onze natuur. Maar ten tweede omdat Klimaan veel meer doet dan enkel projecten rond energie of klimaat. Zo zijn ze actief betrokken in Mechelen bij de aanplant van stiltebossen, voedselbossen, vergroeningsprojecten, eetbare gevels en tuintjes enzoverder. Algemeen, en specifiek hun werkgroep ‘grond’, verdient absoluut een Groenste Pluim.

  • Bioboerderij Ferm

Wat Velt betekent voor onze tuinen, betekent Ferm voor onze landbouwgebieden. Landbouw en natuur kunnen absoluut hand in hand gaan. Het is ondertussen zelfs een noodzakelijkheid geworden als je kijkt naar de hele discussie rond het stikstofakkoord. Ferm bewijst dat het kan. Naast biologische land- en tuinbouw is Ferm ook zeer geëngageerd op vlak van korte keten. Je vindt hun producten daarom ook op de markt in Mechelen in het kraam van M'Akker dat zij recent overnamen. Daarom verdienen ook zij absoluut de Groenste Pluim.

  • JNM Mechelen

Tot slot is er JNM Mechelen. Hun werking is echt heel waardevol. JNM, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, is de beestigste jeugdbeweging voor alle kinderen en jongeren van 7 tot 26 jaar. Verwondering voor de schoonheid van de natuur, respect en finaal ook engagement om onze natuur te beschermen en te versterken, dat is wat JNM hier in Mechelen klaarspeelt. In Tivoli zetten we zelf volop in op natuureducatie en merken we hoe waardevol dit is. We zijn dan ook heel blij met een groep als JNM in Mechelen. Ze verdienen als jeugdige natuurliefhebbers en -activisten een dikke Groenste Pluim.