“Kinderen al voor hun geboorte kansen geven”

10 December 2019

“Kinderen al voor hun geboorte kansen geven”

2,1 miljoen voor halvering kinderarmoede Tien werven en 34 concrete actiepunten: het Mechels stadsbestuur heeft haar kinderarmoedeplan klaar. Om te beginnen moet kinderarmoede sneller gedetecteerd worden, zelfs al van voor de geboorte, zodat alle kinderen in Mechelen met een gelijke start aan het leven beginnen. In het kinderarmoedeplan is dan ook veel aandacht voor de prénatale en de perinatale fase van kwetsbare gezinnen. Een unieke aanpak in Vlaanderen.   Het halveren van de kinderarmoede is één van de drie grote speerpunten van het Mechels stadsbestuur voor de komende legislatuur. Schepen van Armoedebestrijding Gabriella De Francesco is trots op de manier waarop het armoedeplan tot stand kwam: “Achter de schermen is er dit jaar heel veel gebeurd. Samen met experten, organisaties en inwoners werd er gebrainstormd, onderzocht, gepraat en geluisterd. Het resultaat is een 34-puntig actieplan dat echt inspeelt op de noden vandaag in Mechelen en oplossingen aanreikt”, aldus schepen De Francesco.Tien wervenVolgens de kansarmoede-index van Kind & Gezin werd 14,3% van de kinderen in Mechelen in 2018 geboren in armoede. Om dat cijfer te halveren trekt het stadsbestuur in de begroting van 2020-2025 in totaal 2,1 miljoen bijkomende middelen uit om met verenigde kracht het terrein op te trekken en alle mechanismes van uitsluiting te bestrijden. Outreach, samenwerking en steunrelaties zijn de pijlers van dit plan, dat mikt op gedragenheid van onderuit en verdere participatie in de uitrol.Het kinderarmoedeplan bevat 34 concrete actiepunten, verdeeld over tien werven: We pakken kinderarmoede vroeger aan Handen vrij van onze hulpverleners Eén gezin, één plan: hulpverlening is nabij, aanwezig en toegankelijk Meer ouders aan het werk Elk gezin een menswaardig inkomen Opleiding en schoolkansen voor ouders én kinderen Geen zorgen om een woning Een gezonde geest in een gezond lichaam Kinderen doen spelen en leren Kinderarmoede bestrijden in samenwerking en dialoog Sociale echografieEen derde van het totaal voorziene budget, zo’n 770.000 euro, wordt besteed aan acties die te maken hebben met het pré- en het perinatale. Daarin zijn ook middelen voorzien voor een sociale echografie tijdens de zwangerschap. Gabriella De Francesco legt uit: “We werven twee maatschappelijk assistenten extra aan en werken intensief samen met de dienst materniteit van het AZ Sint-Maarten. Daar worden de risico’s op kwetsbaarheid van een kind al in de zestiende week van de zwangerschap gescreend. Zo kan de begeleiding preventief gebeuren en krijgen kinderen kansen nog vooraleer ze geboren zijn.”OntplooienSchepen van Preventie Abdrahman Labsir vult aan: “We blijven de drempels verlagen om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten, want door deel te nemen aan sportieve en of creatieve activiteiten krijgen kinderen de mogelijkheid om zich te ontplooien en kunnen ze een sociaal netwerk ontwikkelen. Dit is een investering in onze toekomst en Mechelen Kinderstad. Om dat doel te bereiken gaan we met dienst preventie en welzijn nauw samenwerken om outreachend de kinderen, jongeren en kansarme gezinnen te bereiken.”“De UiTPAS met kansentarief is een mooi toeleidingsmiddel voor vrijetijdsactiviteiten en die zullen we verder blijven uitbouwen. We trekken dit ook door naar de sportclubs. Zo hebben we een commissie voor armoede, G-sport en diversiteit die hierop zal inzetten”, aldus schepen Labsir. “Maar ook jeugdwerking J@M heeft in zijn beleid kinderarmoede als speerpunt geïntegreerd. En zo sijpelt het armoedeplan verder door in al onze Mechelse organisaties.”NabijheidOok nabijheid van hulpverlening is een van de sleutelwoorden in de Mechelse aanpak van kinderarmoede. “We gaan een proeftuin opstarten van het Huis van het Kind in kwetsbare buurten en dit bijvoorbeeld in samenwerking met scholen of wijkcentra”, aldus schepen De Francesco. “We trekken in totaal 353.000 euro uit voor de versterking van de directe hulpverlening en de extra begeleiding in de verschillende wijken en buurten. Zo zorgen we dat nog meer mensen hun weg ernaartoe vinden.”Het armoedeplan is gericht op het versterken en vernieuwen van de instrumenten die er vandaag al zijn. Samengevat wil de stad inzetten op een menswaardig inkomen, een vaste job, kansen op een opleiding, kwaliteitsvolle huisvesting en een goede gezondheid. Hulpverleners moeten meer autonomie krijgen, armoede moet sneller gedetecteerd worden, hulpverlening moet op maat zijn en toegankelijk. En dialoog en participatie met de doelgroep en het ruimere werkveld zijn daarbij onontbeerlijk.   >> Lees het volledige kinderarmoedeplan hier