Kinderarmoedecijfer daalt opnieuw in Mechelen

10 Juni 2022

Kinderarmoedecijfer daalt opnieuw in Mechelen

“Het is hoopvol dat de maatregelen die we nemen, hun vruchten beginnen af te werpen. Dit is een opsteker voor de grote inspanningen van onze diensten en de vele partners op het terrein. Tegelijk moeten we blijven volhouden. We hebben nog een weg af te leggen” - schepen Gabriella De Francesco

Stad Mechelen ziet de kinderarmoedecijfers opnieuw dalen. Een hoopvol signaal om het aantal kinderen dat opgroeit in armoede helemaal weg te werken en een veilige eerste 1000 dagen te kunnen bieden.

De cijfers die Agentschap Opgroeien vandaag bekend maakten, tonen algemeen een daling van de kinderarmoedecijfers in Vlaanderen. In Mechelen zakt het aantal kinderen tussen 0 en 3 jaar dat opgroeit in kansarmoede van 14,1% naar 13,2%. Dit cijfer is dus een gemiddelde van het aantal geboorten voor een periode van drie jaar. Voor het eerst heeft dit cijfer dus ook betrekking op de periode dat de acties uit het Mechelse Kinderarmoedeplan worden uitgerold.

“Het is hoopvol dat de maatregelen die we nemen, hun vruchten beginnen af te werpen. Dit is een opsteker voor de grote inspanningen van onze diensten en de vele partners op het terrein. Tegelijk moeten we blijven volhouden. We hebben nog een weg af te leggen”, geeft schepen van armoedebestrijding en gelijke kansen Gabrielle De Francesco aan. “Maar de focus zit juist. Met ons kinderarmoedeplan zetten we sterk in op de eerste 1000 dagen van de pasgeboren baby’s en hun ouders. Die periode is allesbepalend voor de ontwikkeling van onze kinderen. We doen dit door een sterke preventieve werking naar aanstaande ouders en een actieve ondersteuning en opvolging van gezinnen met jonge kinderen tot aan de kleuterklas. Maar ook daarna laten we kwetsbare gezinnen niet los.”

De kansarmoede-index wordt berekend volgens een aantal parameters. De belangrijkste parameters die bepalen of een gezin in kansarmoede leeft zijn nog steeds inkomen, arbeidssituatie, opleiding en huisvesting.

“Het is dan ook geen toeval dat we met onze aanpak net op die terreinen winsten proberen te boeken”, verduidelijkt schepen De Francesco. “Twee mooie voorbeelden daarvan zijn het vernieuwde lokaal toewijzingsreglement voor sociale huisvesting en de opstart van Team OPkomst in nauwe samenwerking met AZ Sint-Maarten.”


Geen zorgen om een goede woning

Met het vernieuwde lokaal toewijzingsreglement is er een beperkt aantal sociale woningen die we voorbehouden voor jonge, alleenstaande ouders. “Met dit toewijzingsreglement zijn we uniek in Vlaanderen. Ouders moeten hun volle aandacht aan de zorg voor hun pasgeboren kindje kunnen geven, in plaats van zich zorgen te moeten maken over een goede, kwaliteitsvolle woning”, verduidelijkt schepen De Francesco. Sinds de start van toewijzingen in 2021 werden al 43 gezinnen verder geholpen.

 
OPkomst ontzorgt jonge gezinnen

Het OPkomst-team werkt volgens een preventieve en multidisciplinaire aanpak met maatschappelijk werkers, gezinsbegeleiders en vroedvrouwen in één huis. We gaan aan de slag met vragen rond het gezinsinkomen, huisvesting en kinderopvang. Door in te zetten op deze drie zaken zet het OPkomst-team breed in op ontzorging zodat jonge en alleenstaande ouders niet voortdurend onder stress staan en ruimte krijgen voor zichzelf en de opvoeding van hun kind. Vorig jaar nog werd de innovatieve werking van het OPkomst-team beloond met een prijs van het kinderarmoedefonds.

“Sinds de start bereikten we al meer dan 150 Mechelse gezinnen, waarvan op dit moment 83 actief in begeleiding. Allemaal gezinnen die eerder nog niet gekend waren in onze dienstverlening. Telkens zorgen onze maatschappelijk werkers voor de juiste ondersteuning en brengen ze belangrijke zaken in orde: van de administratie voor het Groeipakket, het ziekenfonds tot waar nodig een vervangend inkomen, maar evengoed vragen rond huisvesting of het regelen van een huisarts”, geeft schepen Gabriella De Francesco aan. “Het belang van het kind staat voorop in alle beleidsbeslissingen die het stadsbestuur neemt. Kijken we naar de afgelopen jaren bewijst de rode draad doorheen het beleid van stad Mechelen haar succes. En dat toont zich ook in de cijfers”, besluit de schepen.