Kennismakingskaartjes om contact tussen buren te bevorderen

30 November 2019

Kennismakingskaartjes om contact tussen buren te bevorderen

Stad Mechelen wil ontmoeting en sociaal contact tussen buren nog meer stimuleren. Inwoners die pas verhuisd zijn of nieuwe Mechelaars kunnen daarbij een duwtje in de rug gebruiken. Het voorstel van gemeenteraadslid Rina Rabau om kennismakingskaartjes te ontwikkelen en aan te bieden aan nieuwe bewoners wordt door het stadsbestuur positief onthaald. “Mensen die hun buren kennen en er goed mee overweg kunnen voelen zich doorgaans gelukkiger”, zegt Rina Rabau, gemeenteraadslid voor VLD-Groen-m+. “De eerste stap zetten is echter niet altijd evident. Als stad kunnen we nieuwe inwoners een handje helpen door kennismakingskaartjes te ontwikkelen en uit te delen in het Huis van de Mechelaar of bij het verwelkomingsmoment voor nieuwe Mechelaars.”Rabau gaat verder: “Het blanco kennismakingskaartje bevat standaard een leuke slogan of mooie afbeelding. De bewoner moet enkel nog de eigen naam, contactgegevens en een persoonlijke boodschap opschrijven en het kaartje vervolgens in een aantal brievenbussen gaan steken. Het stimuleert ontmoeting en geeft stof voor een eerste gesprek.”HoplrSchepen Björn Siffer, bevoegd voor Sociale Cohesie, engageerde zich op de gemeenteraad om het voorstel verder uit te werken. “Vandaag bestaan zo’n initiatieven al online, denk maar aan het digitaal buurtplatform Hoplr, waar je kan zwaaien naar nieuwe buren of een persoonlijke boodschap achterlaten op hun prikbord. Een fysiek kaartje is complementair aan dat aanbod en ook interessanter voor wie minder actief is op sociale media of voor wie zich graag wat creatiever uitlaat”, zegt hij. “Ontmoeting en sociale cohesie willen we in Mechelen op zo veel mogelijk manieren bevorderen en kansen geven.”