Kandidaat in de kijker: Kris Jannes

17 Augustus 2012

Plaats 36 vld-groen-m+ Jarenlange ervaring met jeugdwerk en buurtsport :: Wijkmanager Mechelen-Noord::

Welke Mechelse vereniging of organisatie draag je een warm hart toe en waarom?

Buurtsport. Omdat het de enige organisatie is in Mechelen die daadwerkelijk een sportaanbod creëert voor jongeren die in clubverband niet aan de bak komen. Mijn vriend Mohamed Meftah runt deze tak van de sportdienst bijna 10 jaar met hart en ziel en kan op mijn onvoorwaardelijke steun rekenen.

Wat is jouw favoriete plek in Mechelen en waarom?

De groene zone in Kauwendaal gelegen langs de spoorlijn Antwerpen-Brussel. Omdat ik er een groot deel van mijn jeugd doorbracht en er bijna letterlijk elke vierkante meter van ken.

Favoriet café?

Vroeger café Pit in de Leiestraat, intussen helaas gesloten. Nu geen specifieke voorkeur maar ik beland meestal in Den Akker of de Gouden Vis.

Geel-rood of groen-wit?

Groen-wit. Als voormalig supporter van de grote basketclub Racing Mechelen ben ik de kleuren en de naam trouw gebleven. Alleen de sport is veranderd.

Mechelen is de afgelopen jaren fel veranderd. Welke realisatie blijft je het meest bij?

De start van de renovaties in de buurten Otterbeek, Katanga, Galgenberg, Oefenplein en Pennepoel. Allemaal behartenswaardige buurten die niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen. Hier wonen bijna 15.000 Mechelaars en samen vormen ze de meest dichtbevolkte wijk, op het centrum na.

Wat wil je de komende zes jaar zeker gerealiseerd zien?

Het verenigingsleven is ontzettend belangrijk voor onze stad en verdient al onze steun. Daar reken ik ook de vele buurtcomités bij. We moeten verder inzetten op het versterken van kinder- en jongerenwerkingen zoals buurtsport.

Mijn groene dada's: zendmasten verstandig inplanten en zorgen voor extra buurtgroen en de nodige sport- en spelvoorzieningen in wijken die daar naar snakken. De rol van wijk- en dorpsraden moeten we herbekijken. Hoe kunnen we meer mensen bereiken met inspraak op mensenmaat? Initiatieven genomen door bewoners van een bepaalde wijk moeten alle ruimte krijgen.

Wat is je plan-B als je niet verkozen bent?

Een goede tripel drinken en gaan kamperen in de Ardennen met mijn stoutste vrienden en medestanders.Daarna zal ik mij nog intensiever met de opvoeding van mijn dochter bezig houden zodat zij de eerste vrouwelijke Burgemeester van Mechelen wordt.