Kandidaat in de kijker: Björn Siffer

21 Augustus 2012

Kandidaat in de kijker: Björn Siffer

Plaats 6 ? Woordvoerder HVV ? Quizzer ? Racing in hart en nieren ? Pendelt tussen Heffen en Stuivenberg Welke Mechelaar nomineer jij als Held van Mechelen en waarom???Jenny Wittocx. Via vzw De Lage Drempel begeleidt zij als vrijwilligster een kansarm gezin in Mechelen. Helden hoeven geen bekende namen te zijn.??

Welke Mechelse vereniging of organisatie draag je een warm hart toe en waarom?

Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) Mechelen. Allemaal warme, enthousiaste mensen die op één jaar tijd een vereniging van honderden leden en vrijwilligers hebben uitgebouwd. Chapeau!??

Wat wil je de komende zes jaar zeker gerealiseerd zien? Waar ga je zelf 100% voor???

Al meer dan tien jaar doe ik aan politiek in Mechelen. In die tijd heb ik de stad echt zien ?veranderen. Keerzijde van de medaille is dat wonen steeds duurder wordt. Meer sociale? woningen en een uitgebouwd sociaal verhuurkantoor zijn belangrijk. Maar ook nieuwe ?recepten bieden kansen. Zoals het aanbieden van woningen zonder dat men ook de grond? moet kopen. Dat scheelt gauw 50.000 euro. Of het sociaal beheersrecht: de stad renoveert ?een verkrotte woning en verhuurt ze tot de renovatiekost is terugbetaald. Zo bouwen we ?aan het sociale, warme Mechelen van de toekomst.?

Geel-rood of groen-wit?

??Groen-wit, want "supporter zijn van Racing, dat zit ons in het bloed, dus leve onze Racing, want Racing is weer goed!"??

Wat is je plan-B als je niet verkozen bent???

Keihard verder werken.?

Politiek voorbeeld (buiten Mechelen)?

??Nelson Mandela en Thomas Jefferson.

??Björn, waarom Groen?

??Omdat Groen het best begrepen heeft dat we in de toekomst noodgedwongen aandacht zullen moeten schenken aan andere waarden dan materialistische waarden. Waarden als vriendschap en solidariteit in een context van nabijheid.