Kamperen in Mechelen: Stad zoekt organisator voor urban camping

25 Juni 2020

Kamperen in Mechelen: Stad zoekt organisator voor urban camping

Kamperen in de blauwgroene rand van Mechelen of in de historische binnenstad? Het moet kunnen, vindt het stadsbestuur. Het coronavirus dwingt ons om deze zomer anders te gaan reizen, met de nadruk op lokaal en duurzaam. Gemeenteraadsleden Rina Rabau en Bert Delanoeije peilden naar de mogelijkheid om een urban camping te organiseren in Mechelen. En die komt er mogelijk in augustus. Kandidaat-organisatoren kunnen tot 6 juli een conceptvoorstel indienen.

“Een verre reis maken zit er deze zomer niet in. We zullen dus andere manieren moeten ontdekken om het vakantiegevoel compleet te maken. Een urban camping is het ideale concept om het lokaal toerisme te promoten”, legt Rina Rabau uit. “Urban camping betekent zoveel als kamperen in een stedelijke context. Vanuit een kampeerplek in of vlakbij de stad ontdek en ervaar je op wandel- of fietsafstand bruisend Mechelen en haar groene gordel.”

“We vroegen daarom aan de stad om na te gaan waar we in de stad tijdelijke campings kunnen toelaten. En om eventueel vanuit de stad de nodige infrastructuur te voorzien, zoals toegang tot sanitair en water om het kamperen te vergemakkelijken”, gaat Bert Delanoeije verder. “We mikken hiermee zowel op mensen van buiten Mechelen als op Mechelaars zelf, die op deze manier de stad eens vanuit een ander perspectief kunnen beleven. Even niet vanuit hun kot, maar vanuit hun tent!”

“We onderzochten de voorbije weken verschillende pistes om deze zomer in Mechelen te experimenteren met het concept urban camping en daarmee een alternatieve beleving van zowel de historische binnenstad als de blauwgroene rand te promoten”, zegt schepen van toerisme Björn Siffer. “Voor de organisatie en uitbating doen we beroep op ondernemende Mechelaars, vzw’s of vennootschappen. Zij zullen heel veel vrijheid krijgen in de uitwerking van hun concept en kunnen rekenen op steun van de stad.”

Sociale cohesie
Potentiële locaties zullen besproken worden met de toekomstige uitbater. Dat kunnen bekende locaties zijn, parken en pleinen, maar ook speelplaatsen van scholen of terreinen van jeugdbewegingen komen in aanmerking. “Sanitaire en watervoorzieningen zijn niet overal voorzien. Daar moeten oplossingen voor gezocht worden. Met de coronamaatregelen in acht zullen er goede afspraken gemaakt worden rond hygiëne en ontsmetting”, zegt Björn Siffer.

De organisatoren zullen bij de uitwerking van hun idee ook rekening moeten houden met de buurtbewoners van de bivakplaats. “Een goede stadsbivak kan de sociale cohesie in buurten alleen maar versterken”, weet Rina Rabau. “Er kan samengewerkt worden met andere organisaties of vrijwilligers om activiteiten uit te werken zowel voor de kampeergasten als voor mensen uit de buurt. Denk aan een brunch, yogalessen of knutselnamiddagen.”

De concessie wordt eerstdaags gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur overmaken via mail naar [email protected] en [email protected] tegen maandag 6 juli voor 10 uur. Het stadsbestuur houdt in haar keuze voor een concessiehouder rekening met de belevingswaarde, beeldkwaliteit en toegankelijkheid van het project, maar ook met relevante ervaring. Aandacht voor lokale verankering is een pluspunt. De urban camping vindt plaats van 1 augustus 2020 tot en met 1 september 2020.