Kalverenstraat krijgt stadspark

31 Juli 2013

Kalverenstraat krijgt stadspark

Het Mechels parkenplan zit op kruissnelheid. Door een grondruil komt ook het binnengebied tussen Kalverenstraat en Grote Nieuwedijkstraat in aanmerking voor de realisatie van een nieuw stadspark van 58 are.  Het binnengebied is vandaag nog eigendom van een groep eigenaars die samen met projectontwikkelaar Verelst een verkavelingsaanvraag hebben ingediend om er een residentieel project van 16 woningen en een ondergrondse parking te realiseren.

 
Door het verschil in visie van bestemming voor dit gebied ging het stadsbestuur rond de tafel zitten met de projectontwikkelaar. Er werd vorige week een akkoord gevonden om het projectgebied te ruilen tegen een deel van een terrein gelegen aan de Jubellaan, in eigendom van de stad.
 
Zo blijft het binnengebied aan de Kalverenstraat vrij voor de ontwikkeling van een stadsparkje en kan de ontwikkelaar op zijn beurt een soortgelijk nieuwbouwproject realiseren aan de Jubellaan. Concreet gaat het daar om 13 grotere woningen die zelfs beter georiënteerd zijn. De waarde van beide projectontwikkelingen komt overeen en bedraagt ongeveer 1.000.000 euro.
 
De samenwerkingsovereenkomst wordt de komende maanden juridisch vertaald en opgevolgd. Nadien kan de stad aan de slag met de ontwikkeling van het binnengebied tot nieuwe groene long voor de dichtbevolkte wijk Nekkerspoel. Het openbaar nut van de ontwikkeling tot buurtpark is zelfs ruimer omschreven. Het biedt ook de mogelijkheid aan de Sint-Pietersschool om uit te breiden. Zij staan nu al met klascontainers op de speelplaats. In de uitbreidingsplannen is sprake van een turnzaal met kleedkamers die ook door de buurtbewoners gebruikt kan worden.
 
Het nieuw aan te leggen parkje ligt met 58 are in de ordegrootte van het toekomstige buurtpark aan de Oude Liersebaan (55 are). Ter vergelijking: het pas gerealiseerde park Donkerlei is 40 are groot.