Meer en meer kinderen met migratieachtergrond vinden weg naar jeugdbeweging

01 September 2021

Meer en meer kinderen met migratieachtergrond vinden weg naar jeugdbeweging

Een stijging van 86 leden met een migratieachtergrond en een groter bewustzijn rond diversiteit bij de Mechelse jeugdbewegingen. Dat is het voorlopige resultaat van het project Jeugdwerk voor Alleman, dat sinds 2017 loopt in Mechelen met als doel meer jongeren met migratieachtergrond toe te leiden naar het Mechelse jeugdwerk. Met behulp van nieuwe Vlaamse projectsubsidies wil de stad nu ook kinderen en jongeren met een vluchtverhaal voor jeugdwerk warm maken. Vanmiddag organiseerden J@M vzw en Groep Intro vzw een speeldag op de Grote Markt om het nieuwe werkingsjaar van Jeugdwerk voor Alleman in de kijker te zetten. Verschillende jeugdbewegingen kwamen er bijeen om spelletjes te spelen met voorbijgangers en uitleg te geven rond hun werking. Op die manier konden kinderen, jongeren en hun ouders ontdekken wat het jeugdwerk in Mechelen zoal te bieden heeft. Alleman was welkom om te komen meedoen! Stad Mechelen startte in 2017 het project Jeugdwerk voor Alleman op met J@M vzw om de etnische diversiteit in het regulier Mechels jeugdwerk te verhogen. In het kader van de Vlaamse projectsubsidie voor verbindingsambassadeurs in het jeugdwerk sluiten nu twee andere partners aan, namelijk Groep Intro vzw en Karavaan vzw. Dit nieuwe, uitgebreidere project loopt tot 28 februari 2023. Inclusieve stad “De samenwerking binnen Jeugdwerk voor Alleman is complementair, partners vullen elkaars expertise mooi aan, maar zullen ook van elkaar leren gedurende het project. Er was de voorbije vier jaar reeds een samenwerking met mooie resultaten. Een stijging van 86 leden met een migratieachtergrond ten opzichte van de nulmeting en een groter bewustzijn van interne drempels bij de Mechelse jeugdbewegingen. De aanpak en resultaten bieden de opportuniteit en de basis voor meer structurele en duurzame partnerschappen in ons jeugdbeleid”, vertelt jeugdschepen Abdrahman Labsir. “De komende 2,5 jaar richten we ons ook specifiek naar kinderen en jongeren met een vluchtverhaal. Een doelstelling die we vanuit Mechelen deze legislatuur als prioritair op de agenda plaatsen en met de recente gebeurtenissen in Afghanistan helaas opnieuw brandend actueel. Onze jeugdbewegingen zijn vandaag al voor heel veel kinderen en jongeren een tweede thuis waar vriendschappen voor het leven gesmeed worden. Samen met onze jeugdbewegingen willen we ook kinderen op de vlucht een warm welkom bieden”, aldus schepen van diversiteit en gelijke kansen en toegankelijkheid Gabriella De Francesco. Label 'Jeugdwerk voor Alleman' De Mechelse jeugddienst heeft de afgelopen vier jaar samen met J@M vzw een traject afgelegd met de 24 Mechelse jeugdbewegingen. Zij werden bewustgemaakt van de superdiversiteit in de stad, alsook warmgemaakt om binnen de eigen werking acties te ondernemen om actief open te staan voor kinderen en gezinnen met een migratieachtergrond. Stad Mechelen ondersteunt hen bij de concrete uitvoering van deze acties. Elke Mechelse jeugdbeweging stelde een 10-punten-actieplan op en kreeg hierdoor het label ‘Jeugdwerk voor Alleman’. Deze aanpak resulteerde in de aanzet van een praktische tool voor jeugdbewegingen. “Zo zetten we ons dagelijks in voor kinderen en tieners die maatschappelijk veel meer drempels ondervinden om hun talenten te ontplooien. Het is belangrijk dat de werking een veilige omgeving is waar jongeren zich thuis voelen en in contact komen en staan met leeftijdsgenoten. Tegelijk willen we ook heel bewust de ouders betrekken en aanmoedigen om hun kinderen te laten participeren in het jeugdwerk", aldus J@M-voorzitter Zineb El Boussaadani. "Vaak is onbekend ook gewoon onbemind. De jeugdbeweging is zoveel meer dan enkel in het weekend wat spelen. Het is een leerschool voor hoe we moeten samenleven en samenleven in diversiteit en alle kleuren van de regenboog hoort daar zeker en vast bij”, besluit schepen De Francesco.