Inwoners Gandhiwijk kunnen stemmen op favoriete nieuwe straatnamen

13 Oktober 2021

Inwoners Gandhiwijk kunnen stemmen op favoriete nieuwe straatnamen

Voor de vernieuwde Mahatma Gandhiwijk moeten er een dertigtal nieuwe straatnamen gevonden worden. Deze zullen passen binnen het thema mensenrechten, vrijheid, sociale gelijkheid en rechtvaardigheid. Stad Mechelen had al een eerste lijst van mogelijke straatnamen klaar, die vorig jaar werd aangevuld door de bewoners tot een lijst van 71 voorstellen. Tijdens een expo van 14 oktober tot en met 5 november kunnen bewoners definitief stemmen op hun favoriete straatnamen.

De Mahatma Gandhiwijk is in volle verandering. Variatie in bouwhoogte, woningen en publiek domein zorgt ervoor dat de wijk een speels en modern karakter krijgt. Het ontwerp zet volop in op groen met grote gemeenschappelijke tuinen, voldoende bomen en privétuinen. Bij de vernieuwde wijk horen ook nieuwe straatnamen en daar gaat de expo over in LDC Den Abeel.

“Voor de vele nieuwe paden en straten zoeken we samen met de bewoners een nieuwe naam. In totaal telt de wijk 44 nieuwe straten of paden. Maar niet elk pad krijgt ook een naam. In de welkomstruimte van Den Abeel worden alle kandidaat-straatnamen voorgesteld. De bewoners kregen ook allemaal een flyer in de bus met meer informatie én een stemformulier. In de wijk plaatsen we vier grote campagneborden. Na een uitgebreide informatiecampagne, is het laatste woord nu eindelijk aan de bewoners zelf. Net zoals bij echte verkiezingen”, legt schepen van communicatie, participatie en openbare werken Patrick Princen uit.

Alle nieuwe straatnamen passen in hetzelfde thema: mensenrechten, vrijheid, sociale gelijkheid, rechtvaardigheid. Dit sluit aan bij de bestaande straatnamen. Ook namen van tradities, feesten of helden uit de wijk kunnen voor een straat gebruikt worden. 

“Heel wat bewoners van de Mahatma Gandhiwijk dienden vorig jaar hun voorstellen in voor de nieuwe straatnamen. Samen met de voorstellen van Stad Mechelen, kwamen we tot een keuzelijst van maar liefst 71 voorstellen. Er zal ook hier veel aandacht gaan naar vrouwelijke straatnamen, al prijken op de lijst ook nog wel wat mannelijke straatnamen uit het Mechelse. Jan De Winter, Louis Cousin en Charles Augustin Wauters zijn er enkele van”, zegt schepen Koen Anciaux van Eigendommen.

De volledige lijst van kandidaat-straatnamen van A(dolphe Maxstraat) tot Z(orgpad) vind je terug op mechelen.be/gandhi. Bewoners kunnen ook stemmen via die weg. Of ze kunnen daarvoor van 14 oktober tot en met 5 november terecht in dienstencentrum Den Abeel (Jozef Verbertstraat). In de welkomstruimte worden alle namen kort voorgesteld in een expo. Bewoners kunnen stemmen op maximum tien namen. De straatnamen met de meeste stemmen worden verkozen tot nieuwe straatnamen voor de wijk. 

Publieksmoment 20 oktober

Woensdag 20 oktober tussen 14 en 16 uur zijn bewoners welkom in Den Abeel voor een drankje. Schepen Patrick Princen en medewerkers van de stad zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Tientallen nieuwe straten en paden

Alle zijstraten van de Kardinaal Cardijnstraat en Jozef Verbertstraat worden doodlopend. Hierdoor hebben zij een eigen naam nodig. De hoofdassen Kardinaal Cardijnstraat en Jozef Verbertstraat blijven wel behouden. Net zoals de Ivo Cornelisstraat en Mahatma Gandhistraat (het deel tussen Jubellaan en de knip van de Gandhistraat). De woonerven Mahatma Gandhistraat krijgen wel een nieuwe naam.

Daarnaast krijgt de wijk er een aantal nieuwe paden voor trage weggebruikers bij. Niet alle paden krijgen een naam. Paden waarop iemand zijn of haar adres heeft, natuurlijk wel.

Overzichtsplan nieuwe situatie na einde werken

Einde werken in 2024

Begin 2022 start aannemer Van Hoeyveld met de heraanleg van de straten tussen de Tervuursesteenweg, Jubellaan en Mahatma Gandhistraat (zuidoostelijk deel van de wijk). Ten vroegste eind 2022 wordt gestart met de heraanleg van de zijstraten van de Kardinaal Cardijn- en Jozef Verbertstraat en de aanleg van de centrale groenzones. Einde werken is voorzien in 2024.

De nieuwe straatnamen zullen pas geldig zijn als de wijk helemaal klaar is in 2024. De bewoners worden begeleid bij het wijzigen van hun adres.