In Mechelen is ‘Talent aan zet’

10 November 2021

In Mechelen is ‘Talent aan zet’

Binnen ‘Talent aan zet’ gaan we een traject aan met een aantal jongeren die we gaan helpen om hun doel te bereiken en hun dromen waar te maken. Niet volgens een algemene formule, wel op maat van de noden en wensen van elke leerling.

Met het nieuwe project ‘Talent aan zet’ wil Mechelen de dromen van talentvolle jongeren helpen verwezenlijken. Alle jongeren hebben talenten, veel jongeren hebben een droom. Talenten optimaal benutten om dromen waar te maken is één ding, maar het is niet altijd voldoende. Sommige dromen hebben een duwtje in de rug nodig, een dosis zelfvertrouwen of misschien zelfs een financiële tussenkomst.

Het onderwijsbeleid van Stad Mechelen richt zich in grote mate op het welbevinden van leerlingen, het bieden van kansen en het optimaal benutten van ieders talenten. Talent krijgt zomerkans zorgde er de afgelopen twee jaar voor dat leerlingen vol goede moed en zelfvertrouwen aan een nieuw schooljaar konden beginnen. De buddywerking zorgt er dan weer voor dat kinderen die dat nodig hebben hun persoonlijke supporter, klankbord of begeleider krijgen. Ook al is de ondersteuning die momenteel al op verschillende terreinen geboden al uitgebreid, toch liggen er zeker nog extra kansen die met wat extra inspanning benut kunnen worden.

Schepen van onderwijs Marina De Bie legt uit: “Veel leerlingen zijn in de loop van het secundair nog heel erg op zoek naar wat hen het beste ligt of welk carrièrepad ze willen bewandelen. Daartegenover staat een groep leerlingen die perfect weet welke richting ze uit willen, die een duidelijke passie en een doel voor ogen heeft. Maar dan nog is het niet altijd gemakkelijk: welke schoolrichting kies je? Wie kan je helpen om de juiste keuzes te maken? Heb je nood aan contact met een ervaringsdeskundige die je begrijpt of wil je gewoon praktische hulp, zoals een goede stageplek, een financieel steuntje enzovoort? Binnen ‘Talent aan zet’ gaan we een traject aan met een aantal jongeren die we gaan helpen om hun doel te bereiken en hun dromen waar te maken. Niet volgens een algemene formule, wel op maat van de noden en wensen van elke leerling.”

Gemeenteraadslid Elisabet Okmen zet mee haar schouders onder dit project: “Door de zomerscholen en de buddywerking weten we al hoe een groot verschil het kan maken voor kinderen en jongeren om gesteund te worden door iemand die in hen gelooft. Dit project bouwt daarop verder: we moeten iedereen de kans bieden om het meeste uit zichzelf te halen en zo een mooie toekomst op te bouwen.”

Stad Mechelen wil het traject aangaan met om te beginnen zo’n 50 leerlingen. In deze opstartfase wordt gefocust op leerlingen uit de tweede en derde graad van het secundair beroepsonderwijs.

Geïnteresseerde leerlingen kunnen hun droom doorsturen voor 1 december. Ze kiezen zelf hoe ze dat doen, bv. via een filmpje of een uitgeschreven tekst. Eind december krijgen alle kandidaten te horen of ze geselecteerd werden, begin januari volgt een eerste gesprek met alle geselecteerden om het traject op te starten. Het traject zal volledig op maat van de leerling gebeuren, op basis van de grootste drempels die de jongere in kwestie ervaart. Voor het volledige project maakte de stad 26.000 euro vrij.