Improvisatieworkshop versterkt vastgoedmakelaars in aanpak discriminatie

28 Juni 2021

Improvisatieworkshop versterkt vastgoedmakelaars in aanpak discriminatie

Een jaar geleden presenteerde Stad Mechelen de resultaten van de praktijktesten op de Mechelse huurwoningmarkt (zie foto), waarin de pijnpunten op vlak van etnische origine, inkomensbron en gezinssituatie werden blootgelegd. Het actieplan dat hieruit voortkwam wordt deze week heel concreet met een workshop voor de Mechelse vastgoedmakelaars, om samen met hen discriminerende praktijken te leren herkennen en hoe daarmee om te gaan. De workshop wordt begeleid door UNIA en improvisatietheaterhuis Inspinazie. Uit de resultaten van de eerste Mechelse praktijktesten bleek dat de vastgestelde discriminatie door makelaars minder hoog is dan in vergelijkbare studies die eerder gemaakt werden in Brussel en Antwerpen. Maar voor de rest lagen de resultaten van de praktijktesten in lijn met wat we ook in de rest van Vlaanderen zien: er wordt – al dan niet bewust – gediscrimineerd. Zo is de kans om uitgenodigd te worden om een woning te bezichtigen niet gelijk voor elke kandidaat-huurder. Met name Mechelaars met een migratieachtergrond of alleenstaande moeders met kinderen bleken veel minder kans te hebben op een uitnodiging. Lees ook: Praktijktesten leiden tot actieplan: Mechelen pakt discriminatie op huurwoningmarkt aan “De Mechelse vastgoedmakelaars zijn een belangrijke partner in het garanderen van gelijke kansen voor elke Mechelaar. Iets waar we als stad bijzonder veel belang aan hechten”, zegt schepen van diversiteit en gelijke kansen Gabriella De Francesco. “We zijn er ons van bewust dat ook zij geconfronteerd worden met discriminerende vragen van verhuurders en eigenaars. Discriminerende vragen herkennen en hier gepast op reageren is niet altijd eenvoudig. Vanuit de stad willen we de makelaars hier dan ook in de eerste plaats versterken en ondersteunen.” “Het is dus niet de bedoeling een heksenjacht te organiseren in de sector,” gaat ze verder, “maar het is wel een uitnodiging aan onze makelaars om het beter te doen. Daarvoor is ook kennis nodig: over de antidisciminatiewetgeving, over verschillende vormen van discriminatie en racisme. We gaan samen met hen ook echt aan de slag om de nodige vaardigheden onder de knie te krijgen.” Onderdompelen in de praktijk Op dinsdag 29 juni heet de stad alle vastgoedmakelaars actief op Mechels grondgebied welkom in het Cultuurcentrum. De makelaars zullen in eerste theoretisch luik ondergedompeld worden in de geldende wetgeving en deontologische kaders. Nadien volgt er een oefenluik. Improvisatietheaterhuis Inspinazie zal de makelaars onderdompelen in de praktijk met real life situaties. De nadruk ligt op het inoefenen van manieren om discriminerende vragen om te buigen naar legitieme vragen, professionele vragen. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars erkent officieel de workshop die Stad Mechelen organiseert. Zij onderkent de noodzaak aan de belangrijke shift die nodig is in de procesmatige aanpak binnen de sector om discriminatie aan te pakken. “Dat er bij de makelaars relatief minder discriminatie voorkomt dan bij particuliere verhuurders, is van belang. Het mag ons sterken dat in onze stad bij een belangrijke partner op vlak van wonen, discriminatie niet langer sociaal aanvaard is. Tegelijk moeten we blijven inzetten op positieve en vooral correcte beeldvorming en sensibiliseren tegen stereotypen en vooroordelen. Het zijn belangrijke stappen in een totaalaanpak van discriminatie en racisme op de huurwoningmarkt”, besluit Gabriella De Francesco.