Horeca en stadsbestuur lanceren actieplan tegen seksueel geweld in het uitgaansleven

11 November 2021

Horeca en stadsbestuur lanceren actieplan tegen seksueel geweld in het uitgaansleven

Het Mechels stadsbestuur en de horeca hebben samen een actieplan opgesteld om seksuele agressie in het Mechelse uitgaansleven te voorkomen. Aanleiding is de berichtgeving rond toenemend geweld in het nachtleven in steden.

De stad Mechelen voert al langer strijd tegen seksuele intimidatie, onder meer met de campagne Nee is Nee. Voorliggend actieplan sluit daar op aan en is vooral bedoeld om seksueel geweld in de horecacontext te voorkomen.

“Iedereen voelt de maatschappelijke urgentie van het probleem. Ook in Mechelen moeten we nu handelen om soortgelijke problemen bij ons te voorkomen. We zijn weliswaar geen grootstad, maar ook in Mechelen hebben we een aantal nachtcafés en uitgaanszones die kwetsbaar zijn. Ik ben bijzonder blij en trots dat we samen met de betrokken cafébazen meteen gezamenlijk en unisono de handen in elkaar kunnen slaan om dit actieplan tegen seksueel geweld uit te rollen”,  zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.
Het Mechelse actieplan is vooral preventief bedoeld en behelst een vijftal concrete actiepunten.

Opleiding

Er komt een coachingtraject voor de vaste personeelskern van de betrokken horecazaken. Dat zal het personeel toelaten oog te hebben voor signalen en risico’s of om preventief tussen te komen. “Er is alvast veel enthousiasme bij de collega’s om hier samen aan deel te nemen en dit ook op korte termijn uit te rollen. Ik ben ervan overtuigd dat onze vaste medewerkers dit ook zullen ervaren als een absolute meerwaarde”, zegt horeca-ondernemer Raf Pauwels. Het stadsbestuur kijkt hiervoor naar bestaande trainingsprogramma’s die onmiddellijk inzetbaar zijn.

BIN H

Er komt opnieuw een buurtinformatienetwerk horeca (BIN H). Er zijn in Mechelen al een vijftal ‘gewone’ buurtinformatienetwerken actief. BIN H zorgt ervoor dat bij melding van ongeoorloofd gedrag in één zaak meteen alle andere aangesloten cafés gealarmeerd worden. “Het draaiboek en de technologie daarvoor staan op punt. Dit netwerk specifiek gericht op horecazaken kan op korte termijn uitgerold worden”, weet Vandersmissen.

Vraag naar Yana

Mechelen experimenteert sinds dit jaar ook met de virtuele chatbot Yana (You Are Never Alone), ontwikkeld in de strijd tegen straatintimidatie. “In feite is deze technologie vergelijkbaar met soortgelijke programma’s die ook in het buitenland bestaan. Het is een manier om het veiligheidsgevoel bij wie uitgaat te verbeteren. We bekijken of we deze tool ook offline kunnen inzetten”, zegt schepen van preventie Abdrahman Labsir.
Ook projecten zoals ‘Ask for Angela’ (of ‘Vraag naar Sam’) kunnen helpen om de drempel te verlagen voor slachtoffers om aan te geven dat ze worden lastiggevallen. "Met dit soort projecten maken we duidelijk aan slachtoffers en klanten in onze etablissementen dat ze veilig zijn en kunnen rekenen op de omgeving. Horeca werkt op die manier samen met politie, wat de veiligheid in het nachtleven uiteraard bevordert”, zegt gemeenteraadslid Maxine Willemsen.

Sensibiliseringscampagne

In de betrokken horecazaken zelf komen er sensibiliserende boodschappen. “We denken aan preventieve tips en do’s en don’ts op bierviltjes, placemats en op affiches. Uiteindelijk is dit een zaak van iedereen. Los van de boodschap is de intentie om de gevaren top of mind te krijgen bij het uitgaan. Dat hoeft de pret niet te drukken. Het is een kwestie van alertheid”, zegt schepen van welzijn Gabriella De Francesco.

Externe campagne

Er komt ook een externe campagne om breed aandacht te vragen voor de problematiek van seksuele agressie. Dit is een strijd die iedereen aanbelangt, ook wie niet deelneemt aan het nachtleven in Mechelen of elders.

De komende dagen wordt het actieplan verder verfijnd. “Ik hoop dat het navolging zal krijgen in andere steden. Het is ongetwijfeld ook voor aanvulling vatbaar. Wij kijken dan ook met veel belangstelling uit naar de initiatieven die andere steden de komende dagen ongetwijfeld zullen lanceren zodat wij samen het stedelijk nacht- en uitgaansleven kunnen verlossen van deze problematiek”,  aldus nog de burgemeester.