Het Mechels referendum

09 April 2012

Vld-Groen-m+, zo heet de Mechelse stadslijst officieel. Een ploeg van positieve Mechelaars staat klaar om Mechelen nog beter te maken. Omdat we benieuwd zijn naar de mening van de Mechelaar, is er het Mechels

referendum. Nog tot de zomer trekken we naar alle wijken en dorpen.

De stadslijst, een samenwerking van liberale, groene en onafhankelijke Mechelaars, wil de positieve krachten in onze stad samenbrengen.
Een stad besturen is immers geen strijd voor het eigen grote gelijk,
maar een zoektocht naar wat mensen bindt en samenbrengt. Het is de keuze
voor een positief engagement, voor opbouwen in plaats van afbreken. Een
stad is immers nooit af. Er is de voorbije twaalf jaar goed gewerkt,
maar er kan nog heel wat beter in Mechelen.

Ook u, de Mechelaar, kan daaraan meewerken. Door
deel te nemen aan het Mechels referendum, de enquête van de stadslijst
over de toekomst van zijn stad. Daarvoor trekken kandidaten en
militanten van de stadslijst van deur tot deur. Per wijk of dorp zijn er
enkele specifieke vragen. Ook online kan je deelnemen aan het Mechels
referendum. Kies je wijk of dorp en vul de vragen in.