"Het klimaat is overal" en dus ook in Mechelen

28 November 2010

Na de teleurstelling van Kopenhagen is het echt nodig om de straat op te trekken en mensen te tonen dat ook zij een steentje kunnen bijdragen.

Aan de vooravond van de VN-klimaatconferentie in Cancún breken we een lans voor een ambitieuzer klimaatbeleid op alle beleidsniveaus. Vandaag stopte de klimaattoer door Vlaanderen van Groen!-Kamerlid Kristof Calvo in Mechelen. Naast de prioriteiten voor de klimaatconferentie willen we hiermee ook ons ambitieus klimaatplan voor Vlaanderen en België in de picture zetten. Kamerlid en Mechels Groen! voorzitter Kristof Calvo, die zelf aan de top zal deelnemen, vroeg samen met de rest van de Mechelse groep op de markt meer aandacht vragen voor het klimaat en de klimaattop te Cancun. Naast een klimaatmagazine en de Cancun-klimaatmobiel. Calvo legt uit waarom: "Na de teleurstelling van Kopenhagen is het echt nodig om de straat op te trekken en mensen te tonen dat ook zij een steentje kunnen bijdragen door overheden aan te sporen eindelijk werk te maken van een ambitieus klimaatbeleid. Ter inspiratie bevat het klimaatmagazine tal van concrete klimaatrealisaties van groene burgemeesters en schepenen die dagelijks bewijzen dat een stevig klimaatbeleid loont."

Op de straat voor het klimaat

Naast concrete maatregelen werd ook het belang van de klimaatconferentie te Cancun uitgelegd: "Cruciaal zijn afspraken over ontbossing, de klimaatfinanciering voor het Zuiden en de rapportage en meting van CO2-reducties. Tegelijk moet de Europese Unie zo snel mogelijk beslissen om tegen 2020 te mikken op 30 procent minder uitstoot in plaats van de weinig ambitieuze 20% doelstelling. Alleen zo kan de conferentie het vertrouwen in de VN-klimaatonderhandelingen weer herstellen."

In totaal stelden ondertussen meer dan 300 mensen zich kandidaat voor de helaas vacante positie van klimaatminister. Een bewijs dat de Vlaming zelf in de winterkou nog oog heeft voor de gevaren van een opwarmende planeet.

Kandidaat klimaatminister worden kan trouwens nog steeds via www.groen.be/klimaatminister.